COMUNICAT DE PRESĂ – Actualizarea scenariilor de funcționare ale unor unități de învățământ din județul Ilfov

În cadrul ultimei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov au fost reanalizate particularitățile locale privind organizarea activității instituțiilor de învățământ, în funcție de situația epidemiologică actuală.

Astfel, în baza Ordinului comun Nr. 5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și în baza adreselor primite de la Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov și de la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov privind scenariile modificate și aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ, au fost actualizate scenariile de funcționare pentru unele unități de învățământ din județul Ilfov.

Prin urmare, CJSU Ilfov a adoptat Hotărârea nr. 15/29.09.2020 privind completarea Anexei la Hotărârea  CJSU Ilfov nr. 9/09.09.2020 și aprobarea modificării scenariului de funcționare a unor unități de învățământ din judeţul Ilfov, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 15/29.09.2020.

Precizăm faptul că Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov privitoare la scenariul de funcționare corespunzător fiecărei unități de învățământ din județul Ilfov se regăsesc pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov, secțiunea Situații de Urgență: https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/