COMUNICAT DE PRESĂ – O nouă distribuire de pachete de igienă și ajutoare alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la faptul că, în luna septembrie 2021, la nivelul județului Ilfov va demara distribuirea produselor de igienă (tranșa IV) și a pachetelor cu produse alimentare (tranșa III) în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Programul este implementat de către Ministerul Fondurilor Europene, cu sprijinul instituțiilor prefectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

Distribuirea produselor de igienă (tranșa IV) începe în județul Ilfov la data de 01 septembrie 2021, iar cea a pachetelor cu produse alimentare (tranșa III) la data de 24 septembrie 2021.

Conform art. 3 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 84/2020, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:

a) membrii familiilor și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 84/2020, şi în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în așezările informale.

O persoană beneficiază de produse de igienă și de ajutoare alimentare o singură dată și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă persoana se regăsește la data respectivă în mai multe dintre categoriile enumerate mai sus. Distribuirea pachetelor cu produse alimentare și de igienă se realizează în ordinea prezentării persoanelor beneficiare, în baza actului de identitate valabil, a verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire a pachetelor de către destinatarii finali.

Menționăm că distribuirea produselor de igienă și a ajutoarelor alimentare, depozitate în centrele puse la dispoziție de primării, se face către beneficiarii finali de către membrii grupului de lucru POAD constituit la nivelul județului Ilfov, conform unui calendar de distribuție aprobat prin ordin al prefectului.