Demararea activității comisiei constituite în vederea verificării modului de întocmire și ținere la zi a registrelor agricole de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov

Marţi, 28 ianuarie 2020, începând cu ora 09:00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov a avut loc prima întâlnire a membrilor comisiei care va verifica modul de întocmire și ținere la zi a registrelor agricole de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov. Scopul este verificarea stadiului de completare a registrelor agricole în vederea pregătirii recensământului general agricol 2020.

Activitatea comisiei se va desfășura pe parcursul a trei săptămâni, conform calendarului stabilit prin anexa la Ordinul Prefectului nr. 18 din 23.01.2020, iar membrii comisiei vor consemna prin proces-verbal modul de întocmire și ținere la zi a registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ. În urma deplasărilor în teritoriu, în termen de cinci zile de la încheierea perioadei de control, membrii comisiei vor prezenta prefectului județului Ilfov un raport ce va cuprinde constatările efectuate și măsurile stabilite.