INFORMARE cu privire la accesul în incinta Instituției Prefectului – Județul Ilfov

În contextul situației epidemiologice generată de virusul SARS-CoV-2, Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștința cetățenilor faptul că ia toate măsurile necesare pentru asigurarea accesului controlat în sediul din str. Smârdan nr. 3, sector 3, București, în vederea protecției persoanelor prin respectarea strictă a măsurilor de prevenire și combatere a infectărilor cu COVID-19.

Astfel, în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021 cu modificările și completările ulterioare, accesul cetățenilor, cu excepția angajaților, în incinta Instituției Prefectului – Județul Ilfov se realizează cu respectarea uneia dintre condițiile următoare:

  1. sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru acestea au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  2. prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore;
  3. prezintă un rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;
  4. se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Verificarea certificatului verde se face cu ajutorul aplicației pentru telefoane mobile Check DCC dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale sau prin intermediul versiunii web a acestei aplicații.

*În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prezentate mai sus se face prin intermediul unui document pe suport de hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Prin excepție de la situațiile prevăzute mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021 cu modificările și completările ulterioare:

a) este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) este permis accesul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană mai mare de vârsta de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

NOTĂ: Pentru persoanele care NU fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, activitatea de preluare și eliberare a documentelor din cadrul BIROULUI DE APOSTILĂ este permisă în următoarele condiții cumulative:

  • accesul persoanei interesate se face până în primul hol de la intrarea principală;
  • persoana interesată va purta corect masca de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, se va supune triajului epidemiologic și va proceda la dezinfectarea mâinilor.

Totodată, reamintim faptul că solicitările cetățenilor pot fi transmise:

– prin poștă la adresa str. Smârdan, nr. 3, sector 3, cod poștal 030071, București;

– prin e-mail, la adresa relatiicupublicul@prefecturailfov.ro sau la numărul de fax 021.311.24.86.

Activitatea de consiliere a cetățenilor se va desfășura telefonic, la numărul 021.311.28.62.

Toate modalitățile de a intra în legătură cu Instituția Prefectului – Județul Ilfov (inclusiv formularul online) se regăsesc pe pagina de internet oficială, la următoarea adresă: https://if.prefectura.mai.gov.ro/.