INFORMARE DE PRESĂ

Pentru a veni în sprijinul Casei Județene de Pensii Ilfov, aducem la cunoștința publicului interesat următoarele:

În aplicarea prevederilor OUG nr. 90/23.08.2021, Casa Națională de Pensii Publice a emis și transmis caselor teritoriale de pensii Procedura Internă care reglementează organizarea şi desfășurarea recrutării şi selecției personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată, aprobată prin Ordinul nr. 593/24.08.2021 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

Potrivit Ordinului nr. 594/24.08.2021 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, caselor teritoriale de pensii le-a fost repartizat, pe o perioadă determinată, până la 31.12.2022, un număr suplimentar de posturi de execuție, contractuale ⇒ comunicat de presă CNPP

Astfel, Casa Județeană de Pensii Ilfov organizează concurs pentru ocuparea a 16 posturi de execuție contractuale, pentru perioada determinată septembrie 2021 – 31.12.2022, în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii.

Pentru detalii legate de anunțul privitor la concurs, puteți accesa pagina de internet de Casei Județene de Pensii Ilfov: https://www.pensiiilfov.ro/locuri-de-munca