Instrucțiuni pentru plata indemnizațiilor persoanelor din cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare

Indemnizații și alte drepturi pentru activitatea desfășurată în cadrul secțiilor de votare și pentru suportul tehnic al acestora

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea desfășurată în cadrul secțiilor de votare și pentru suportul tehnic al acestora se acordă :

  1. O indemnizație impozabilă stabilită diferențiat în raport cu calitatea deținută în cadrul secției de votare;
  1. O sumă neimpozabilă reprezentând cheltuieli de protocol pentru apă, cafea și gustări în valoare de 20 de lei/zi de activitate.

Cuantumul indemnizațiilor este:

  1. 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, locțiitorii acestora și operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;
  2. 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, alții decât cei prevăzuți la  a), dar nu mai mult de 3 zile;
  3. 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare, dar nu mai mult de 3 zile;

Aceste indemnizații se impozitează cu cota unică de 10%, astfel încât valoarea maximă netă este următoarea :

  • Pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator, indemnizația netă este de 1125 lei.

(250lei x 5 zile = 1250 lei brut; Impozit 10% = 125 lei; Indemnizație netă : 1250 lei – 125 lei = 1125 lei).

La această sumă netă se adaugă indemnizația de protocol în valoare totală de 100 lei, (20 lei x 5 zile) astfel încât, în total, pentru președinții, locțiitorii și operatorii de calculator, suma totală pe care o vor primi pentru activitatea în cadrul biroului electoral al secției de votare este de 1225 lei; 

  • Pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare indemnizația netă este de 405 lei.

(150 lei x 3 zile = 450 lei brut; Impozit 10% = 45 lei; Indemnizație netă : 450 lei – 45 lei = 405 lei).

La această sumă netă se adaugă indemnizația de protocol în valoare totală de 60 lei, astfel încât, în total, membrii, suma totală pe care o vor primi pentru activitatea în cadrul biroului electoral al secției de votare este de 465 lei;

  • Pentru personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare indemnizația netă este de 270 lei.

(100 lei x 3 zile = 300 lei brut; Impozit 10% = 30 lei; Indemnizație netă : 300 lei – 30 lei = 270 lei)

La această sumă netă se adaugă indemnizația de protocol în valoare totală de 60 lei, astfel încât, în total, personalul tehnic auxiliar, suma totală pe care o vor primi pentru activitatea în cadrul biroului electoral al secției de votare este de 330 lei.

Pentru întocmirea statelor de plată a indemnizațiilor și a cheltuielilor de protocol, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor întocmi “Liste de prezență”, potrivit modelului prezentat. Listele de prezență în format electronic pot fi descărcate de AICI.

Având în vedere situația specială determinată de pandemia COVID – 19, pentru  respectarea măsurilor de distanțare socială și a celorlalte măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2, în contextual digitalizării activității administrației publice,

PLATA INDEMNIZAȚIILOR SE VA FACE ELECTRONIC, PRIN APLICAȚIA “ORDIN DE PLATĂ MULTIPLU”.

În acest scop, Listele de prezență vor fi însoțite obligatoriu de:

  • Copie a actului de identitate pentru toate persoanele din listă;
  • Un document (extras de cont, listare din internet banking, declarație pe proprie răspundere, altele similare) din care să rezulte numărul în format IBAN al unui cont valabil, deschis la orice societate bancară pe numele fiecărei persoane din listă. Documentul va avea înscris numele persoanei și semnătura acesteia.

Listele de prezență întocmite incomplet, cu erori sau fără a fi însoțite de documentele de mai sus NU vor intra în prelucrare decât după asigurarea conformității lor, cu riscul înregistrării de întârzieri și decalaje de timp privind plata în raport cu alte secții de votare.

Listele de prezență și documentele însoțitoare se predau de către președinții/locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare  persoanelor desemnate din cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov, începând cu data de 07.12.2020, orele 00.00, până cel mai târziu în data de 09.12.2020.

Precizăm că în absența celor de mai sus, plata se va face prin intermediul UAT-urilor, eșalonat, în intervalul 15 – 31.12.2020.