Măsuri aplicate la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, în vederea evitării aglomerării de persoane la sediul serviciului

Măsuri aplicate la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, în vederea evitării aglomerării de persoane la sediul serviciului

1. Cererile privind activitățile specifice din domeniul înmatriculări și permise de conducere adresate Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov se vor depune exclusiv în baza unei programări on-line. Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor on-line și a actului de identitate – în original și se va face cu cel mult 15 minute înainte de ora programată, în baza actului de identitate, numai pentru solicitantul operațiunii (titular, împuternicit etc.).
2. Se vor suplimenta cu programări on-line prin înlocuirea celor destinate primirii la liber sau cu bon de ordine.
3. Prin excepție de la prevederile art. 1, în funcție de volumul specific al activității la proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, se vor dispune măsuri pentru evitarea aglomerării la accesul în sala de examen (programare on-line, bonuri de ordine, acces în spațiile interioare progresiv etc.).
4. Listele cu programările efectuate de cetățeni vor fi printate și distribuite la ghișeele corespunzătoare, fără a fi necesară prezentarea confirmării de programare din partea solicitantului.
5. În vederea asigurării unor condiții sigure pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere, se va solicita școlilor de conducători auto să asigure o igienizare eficientă a autovehiculelor pe care se susține această probă.
6. Activitățile de audiențe la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov vor fi suspendate în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020. Activitățile se vor desfășura exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail.
7. Pentru soluționarea unor solicitări excepționale, se vor dispune măsuri pentru evitarea aglomerării și reducerea timpilor de așteptare în spațiul interior al serviciului.
8. În vederea soluționării la capacitate maximă a cererilor formulate de cetățeni, începând cu data de 16.03.2020, programul de lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov se va desfășura în intervalul orar 06:00-16:00 în zilele de Luni, Miercuri, Joi și Vineri, 06:00-18:30 în zilele de Marți. De asemenea, programul de lucru cu publicul se va desfășura în intervalul orar 08:00-16:00 în zilele de Luni, Miercuri, Joi și Vineri și 08:00-18:00 în zilele de Marți.