Programul anual de achiziti publice-CAP.51-24.09.2018