Programul anual de achizitii publice -CAP.51-10.01.2019