Programul anual de achizitii publice -CAP.61-27.09.2018