Programul anual de achizitii publice -CAP.61-28.06.2018