REUNIUNEA COLEGIULUI PREFECTURAL

Prefectul judeţului Ilfov, Daniel – Tudorel ZAMFIR, a prezidat joi, 27 februarie 2020, începând cu ora 10:00, şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov în anul 2019 – subiect prezentat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov.
  2. Informare privind măsurile de creștere a gradului de încasări din activitatea de import mărfuri, precum și măsurile de combatere a fraudei vamale. – subiect prezentat de către Biroul Vamal Ilfov.
  3. Activitatea Biroului Județean Ilfov între rolul instituțional atribuit prin lege și provocările contextuale – subiect prezentat de către Arhivele Naționale-Biroul Județean Ilfov.
  4. Alte probleme de interes județean.