Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Joi, 27 iunie 2024, începând cu orele 12:00, sub conducerea doamnei prefect Simona NECULAE și cu participarea subprefecților județului Ilfov domnul Andrei SCUTELNICU și  domnul  Costin Alexandru OJOG, la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind creșterea calității actului medical și îngrijirilor furnizate de unitățile sanitare cu paturi din județul Ilfov, creșterea nivelului de informare a populației cu privire la unele aspecte medicale, contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, reducerea birocrației în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin utilizarea la maxim a infrastructurii informatice.
  2. Raport de activitate al Direcției de Sănătate Publică Ilfov; implementarea programelor naționale de sănătate și continuarea celor existente.
  3. Alte probleme de interes județean.

La primul punct de pe Ordinea de zi a fost prezentat un Raport informativ despre activitățile și obiectivele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov pentru luna iunie 2024. CAS Ilfov își propune să utilizeze eficient resursele financiare pentru a oferi servicii medicale de calitate și pentru a îmbunătăți starea de sănătate a cetățenilor din județul Ilfov construind, astfel, un sistem de asigurări performant și transparent.

Printre principalele obiective se numără asigurarea accesului la servicii medicale de bază și la programele naționale de sănătate, contractarea unui număr mare de furnizori autorizați și monitorizarea serviciilor medicale oferite. De asemenea, se pune accent pe creșterea gradului de informare și satisfacție a pacienților.

La punctul numarul doi de pe ordinea de zi se prezintă de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Ilfov eforturile și rezultatele în domeniul sănătății publice, inclusiv programele de imunizare, supravegherea bolilor transmisibile și monitorizarea factorilor de mediu.

Astfel, în anul 2023 au fost administrate peste 39.000 de vaccinări, cu unele probleme legate de disponibilitatea vaccinurilor și refuzurile părinților. Au fost monitorizate diverse boli transmisibile și infecții, inclusiv HIV și tuberculoza, și, de asemenea, au fost efectuate peste 2.700 de teste HIV la femeile însărcinate și un număr de 1.056 de persoane au fost examinate pentru TB. Infecțiile nosocomiale au fost de asemenea supravegheate existând un număr de  337 de cazuri raportate.

În domeniul sănătății mediului echipele de intervenție din cadrul D.S.P. Ilfov au monitorizat calitatea apei și a aerului  precum și gestionarea deșeurilor medicale. Au fost prelevate numeroase probe de apă și au fost investigate cazurile de boală profesională.

Raportul evidențiază și campaniile de promovare a sănătății, cum ar fi cele pentru sănătatea mintală, reproducere, sănătatea orală și prevenirea cancerului, desfășurate prin informare și activități educative.

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.