Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 25 august 2021, începând cu orele 11:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Stadiul pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Ilfov pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2021-2022; reducerea fenomenului absenteismului și a riscului de abandon școlar. Subiectul a fost prezentat de către Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

2. Rezultate în urma controalelor de prevenire a incendiilor în unitățile de învățământ din județul Ilfov. Subiectul a fost prezentat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

3. Raport privind activitățile desfășurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog în semestrul I al anului 2021; Măsuri implementate pentru prevenirea consumului de droguri în județul Ilfov. Subiectul a fost prezentat de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov.

4. Alte probleme de interes județean.