Organizare

Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici
Organigrama Instituției Prefectului județului  Ilfov este disponibilă în format PDF și editabil