Alte activități

 

 1. Comisia mixtă de rechiziţii este disponibil aici
 2. Colegiul Prefectural
 3. Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor este disponibilă aici
 4. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către personalul Instituției Prefectului – Județul Ilfov este disponibilă aici
 5. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă la nivelul Instituției Prefectului – Județul Ilfov este disponibil aici
 6. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial este disponibilă aici
 7. Comisia de Dialog Social este disponibilă aici
 8. Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi este disponibilă aici
 9. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice este disponibil aici
 10. Comisia Judeţeană pentru Incluziune Socială este disponibilă aici
 11. Grupul de lucru pentru derularea POAD este disponibil aici
 12. Grupul de Lucru Mixt pentru problemele romilor este disponibil aici
 13. Comisia Județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este disponibilă aici
 14. Colectivul de lucru de pe lângă Comisia Județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor este disponibil aici
 15. Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006 este disponibilă aici
 16. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 este disponibilă aici
 17. Regulamentul privind emiterea Ordinului de către Prefectul județului Ilfov în condiţiile art. 23 şi 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare este disponibil aici
 18. Regulamentul privind procedura aplicabilă în cazul rectificării, modificării și în cazul eliberării de duplicate ale ordinelor emise de prefectul județului Ilfov potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, R, cu modificările și completările ulterioare este disponibil aici
 19. Regulamentul privind funcționarea Comisiei Județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este disponibil aici
 20. Comisia de delimitare teritorială între unități administrative este disponibilă aici
 21. Comisii Locale (pe UAT-uri) pentru Delimitarea Perimetrelor de Ameliorare
 22. Comisia de Analiză Tehnică este disponibilă aici
 23. Comisia de atribuire de denumiri Județul Ilfov este disponibilă aici
 24. Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme este disponibilă aici
 25. Centrul local de combatere a bolilor animale este disponibil aici
 26. Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 27. Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 52/2019 privind modificarea și completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 este disponibilă aici și aici
 28. Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Ilfov este disponibil aici
 29. Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport Ilfov este disponibilă aici
 30. Alte activități
 31. PCJ SISOP este disponibil aici
 32. Protecţia datelor cu caracter personal
 33. Planul de măsuri pentru prevenirea și atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației la nivelul județului Ilfov este disponibil aici
 34. Constituirea Grupului Operațional de Experți pentru bolile animalelor terestre de pe lângă Centrul Local de Combatere a Bolilor Ilfov este disponibilă aici
 35. Unitatea Locală de Decizie și Unitățile Locale de Sprijin din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor – Județul Ilfov actualizată este disponibilă aici