Alte activități

 1. Comisia mixta de rechizitii este disponibil aici
 2. Colegiul Prefectural
 3. Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor este disponibil aici
 4. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit este disponibil aici
 5. Comisia de securitate si sanatate in munca este disponibil aici
 6. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial este disponibil aici
 7. Comisia de Dialog Social este disponibil aici
 8. Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi este disponibil aici
 9. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vărstnice este disponibil aici
 10. Comisia Judeteană pentru Incluziune Socială este disponibil aici
 11. Grupul de lucru pentru derularea POAD este disponibil aici
 12. Grupul de Lucru Mixt pentru problemele Romilor este disponibil aici
 13. Comisia Județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este disponibil aici
 14. Colectivul de lucru de pe langa Comisia Județeana Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privata a terenurilor este disponibil aici
 15. Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006 este disponibil aici
 16. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 este disponibil aici
 17. Regulamentul privind emiterea ordinului prefectului în condiţiile art. 23, 24 şi 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare este disponibil aici şi aici
 18. Comisia de delimitare teritorială între unități administrative este disponibil aici
 19. Comisii Locale (pe UAT-uri) pentru Delimitarea Perimetrelor de Ameliorare
 20. Comisia de Analiza Tehnica este disponibil aici
 21. Comisia de atribuire de denumiri Județul Ilfov este disponibil aici
 22. Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme este disponibil este disponibil aici
 23. Centrul local de combatere a bolilor animale este disponibil aici
 24. Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 25. Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 este disponibil aici
 26. Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ este disponibil aici
 27. Comisia de acțiune împotriva violenței în sport este disponibil aici
 28. Alte activități
 29. PCJ SISOP este disponibil aici
 30. Protecția datelor cu caracter personal este disponibil aici