Alte activități

 1. Protecţia datelor cu caracter personal ⇒ Nota de informare privind protecţia datelor personale prelucrate de Instituţia Prefectului – Judeţul Ilfov este disponibilă aici
 2. Comisia mixtă de rechiziţii este disponibil aici
 3. Colegiul Prefectural
 4. Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor este disponibilă aici
 5. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit este disponibilă aici
 6. Comisia de securitate şi sănătate în muncă este disponibilă aici
 7. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial este disponibilă aici
 8. Comisia de Dialog Social este disponibilă aici
 9. Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi este disponibilă aici
 10. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice este disponibil aici
 11. Comisia Judeţeană pentru Incluziune Socială este disponibilă aici
 12. Grupul de lucru pentru derularea POAD este disponibil aici
 13. Grupul de Lucru Mixt pentru problemele romilor este disponibil aici
 14. Comisia Județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este disponibilă aici
 15. Colectivul de lucru de pe lângă Comisia Județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor este disponibil aici
 16. Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006 este disponibilă aici
 17. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 este disponibilă aici
 18. Regulamentul privind emiterea ordinului prefectului în condiţiile art. 23, 24 şi 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare este disponibil aici şi aici
 19. Comisia de delimitare teritorială între unități administrative este disponibilă aici
 20. Comisii Locale (pe UAT-uri) pentru Delimitarea Perimetrelor de Ameliorare
 21. Comisia de Analiză Tehnică este disponibilă aici
 22. Comisia de atribuire de denumiri Județul Ilfov este disponibilă aici
 23. Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme este disponibilă aici
 24. Centrul local de combatere a bolilor animale este disponibil aici
 25. Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 26. Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 este disponibilă aici
 27. Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ este disponibil aici
 28. Comisia de acțiune împotriva violenței în sport este disponibilă aici
 29. Alte activități
 30. PCJ SISOP este disponibil aici