Audiențe

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cu privire la faptul că pe durata menținerii STĂRII DE ALERTĂ, sunt suspendate activitățile specifice de relații cu publicul, audiențele acordate cetățenilor și înregistrarea petițiilor, cu excepția activității de eliberare a apostilei.

Cetățenii pot comunica solicitări/sesizări/petiții:

– prin poștă la adresa str. Smârdan, nr. 3, sector 3, cod poștal 030071, București;

– prin e-mail, la adresa relatiicupublicul@prefecturailfov.ro sau la numărul de fax 021.311.24.86.

Activitatea de consiliere a cetățenilor se va desfășura telefonic, la numărul 021.311.28.62.

Notă: Informațiile telefonice cu privire la dosarele de fond funciar sunt acordate exclusiv în zilele de marți și joi, în intervalul orar 14:30 – 16:30.

 

Toate modalitățile de a intra în legătură cu Instituția Prefectului – Județul Ilfov (inclusiv formularul online) se regăsesc la următoarea adresă: https://if.prefectura.mai.gov.ro/datele-de-contact-ale-institutiei/.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!