Protecția datelor cu caracter personal

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Instituției Prefectului – Județul Ilfov
1. Notă de informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal ⇒ aici
2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:
Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces ⇒ aici
Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare ⇒ aici
Model de cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere ⇒ aici
Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție ⇒ aici
Model de cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării ⇒ aici

 

II. Legislație relevantă
1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
2. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
3. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
4. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 Legea nr. 102 din 3 mai 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
5. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
6. Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificare Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

 

III. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor (RPD):
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
E-mail: dpo@prefecturailfov.ro
Tel: 021.311.28.62
Fax: 021.311.24.86
Adresă: Strada Smârdan, nr. 3, sector 3, București