Carieră

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant aferent funcției publice de execuție în cadrul Serviciului Juridic în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov


Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcției publice de execuție la compartimentul privind Serviciile Publice Deconcentrate și Serviciile de Utilități Publice în cadrul lnstituției  Prefectului Județul Ilfov.


Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcției publice de execuție în cadrul Corpului de control al prefectului Județul Ilfov.


Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcției publice de execuție în cadrul Serviciului Juridic în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov.


Rezultatul final al concursului de promovare pentru ocuparea unui post vacant de conducere de Șef serviciu gradul II la serviciul juridic.

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea unui post vacant de conducere de Șef serviciu gradul II la serviciul juridic în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea unui post vacant de conducere de Șef serviciu gradul II la serviciul juridic în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a trei posturi vacante aferente unor funcții publice de execuție în cadrul Serviciului Juridic în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov.


Rezultatul privind selecția dosarelor privind concursul de promovare pentru ocuparea unui post vacant de conducere de Șef Serviciu, gradul II, la Serviciul Juridic în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unui post vacant de conducere de Șef Serviciu, gradul II, la Serviciul Juridic în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov


Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent unei funcții publice de execuție în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov


Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante aferente funcțiilor publice de execuție în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov


LISTA privind rezultatul final al concursului de recrutare aferent funcției publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI INTERVIU din data de 07.01.2022, ora 11:30, la concursul de recrutare a postului vacant aferent funcției publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura Serviciului Juridic, probă scrisă desfășurată în data de 06 ianuarie 2022 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI SCRISE din data de 06.01.2022, ora 12:00, la concursul de recrutare a postului vacant aferent funcției publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura Serviciului Juridic, desfășurat în data de 06 ianuarie 2022, la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare a postului vacant aferent funcției publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura Serviciului Juridic, care se va desfășura în data de 06 ianuarie 2022, la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Anunț privind organizarea concursului de  recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcției publice de execuție în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov


LISTA privind rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional aferent funcției publice de execuție din Compartimentul administrativ și achiziții publice aflat în structura Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional aferent funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului pentru controlul legalității actelor, contencios administrativ și organizarea procesului electoral aflat în structura Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI INTERVIU din data de 24.11.2021, ora 11:00, la concursul de promovare în grad profesional aferent funcției publice de execuție din Compartimentul administrativ și achiziții publice aflat în structura Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice, desfășurat în data de 23 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI INTERVIU din data de 24.11.2021, ora 12:00, la concursul de promovare în grad profesional aferent funcției publice de execuție din Compartimentul pentru controlul legalității actelor, contencios administrativ și organizarea procesului electoral aflat în structura/serviciul Juridic, desfășurat în data de 23 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI SCRISE din data de 23.11.2021, ora 12:00, la concursul de promovare în grad profesional a funcției publice de execuție din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice – Compartimentul administrativ și achiziții publice, desfășurat în data de 23 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI SCRISE din data de 23.11.2021, ora 12:00, la concursul de promovare în grad profesional a funcției publice de execuție din compartimentul pentru controlul legalității actelor, contencios administrativ și organizarea procesului electoral aflat în structura/serviciul Juridic, desfășurat în data de 23 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în grad profesional al funcționarului public, care se va desfășura în data de 23 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în grad profesional, care se va desfășura în data de 23 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional al funcționarilor publici de execuție din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov


LISTA privind rezultatul final al concursului de recrutare aferent funcțiilor publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura/serviciul Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI INTERVIU, din data de 04.11.2021 ora 14:00, la concursul de recrutare a două posturi vacante aferente funcțiilor publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura/serviciul Juridic, care se va desfășura în data de 04 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

LISTA privind rezultatul PROBEI SCRISE, din data de 04.11.2021 ora 12:00, la concursul de recrutare a două posturi vacante aferente funcțiilor publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura/serviciul Juridic, care se va desfășura în data de 04 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare a două posturi vacante aferente funcțiilor publice de execuție din compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu aflat în structura serviciului Juridic, care se va desfășura în data de 04 noiembrie 2021 la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante aferente funcțiilor publice de execuție în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov


Rezultatul final al concursului de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul privind Serviciile Publice Deconcentrate si Serviciile de Utilitati Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 13.00 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul soluționării contestației probei de interviu la concursul de recrutare organizat in 22.02.2021, ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul privind Serviciile Publice Deconcentrate si Serviciile de Utilitati Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 13.00 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul privind Serviciile Publice Deconcentrate și Serviciile de Utilități Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul soluționării contestațiilor probei scrise la concursul de recrutare din 22.02.2021, ora 13.00, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Erată la rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 13 pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 13 pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul probei scrise la cuncursul de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 10:00 pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul privind Serviciile Publice Deconcentrate și Serviciile de Utilități Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul soluționării contestației la proba selecția dosarelor de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 22.02.2021 ora 10:00 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul privind Serviciile Publice Deconcentrate și Serviciile de Utilități Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recutare organizat în data de 22.02.2021 ora 13:00 pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recutare organizat în data de 22.02.2021 ora 10:00 pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul privind Serviciile Publice Deconcentrate și Serviciile de Utilități Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov

ANUNȚ privind organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante aferente funcțiilor publice de execuție în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov