Rapoarte și studii

Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Ilfov pe anul 2021 este disponibil aici
Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Ilfov pe anul 2020 este disponibil aici
Raportul de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 in anul 2019 este disponibil aici
Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Ilfov pe anul 2019 este disponibil aici
Raportul privind starea economico-socială a județului Ilfov în anul 2018 este disponibil aici
Raportul de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2018 centralizat este disponibil aici
Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Ilfov pe anul 2018 este disponibil prima parte aici și partea a doua aici