Exercițiul desfășurat de către ISU Bucuresti-Ilfov “Dealul Spirii” la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti

        Astăzi, 15 Februarie 2024, doamna prefect Simona Neculae, alaturi de domnii subprefecti, Andrei Scutelnicu și Alexandru Costin Ojog, conducerea ISU B-IF si a CNAB, precum si voluntarii ISU B-IF, a participat la exercițiul desfășurat de către ISU Bucuresti-Ilfov “Dealul Spirii” la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, avand ca temă gestionarea unei situaţii de urgenţă determinată de producerea unui incendiu la o aeronavă în timpul alimentării acesteia cu kerosen avînd pasageri la bord.Exercițiul a fost realizat în cooperare cu Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), cu autoritățile membre ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov (IPJ ILFOV, IJJ ILFOV), UPU-SMURD Bucuresti, SABIF, respectiv cu sprijinul Companiei Wizz Air, care a pus la dispoziție aeronava.

Informare si constientizare angajatori si angajati/lucratori cu privire la legea dialogului social

Astăzi, 14.02.2024 a avut loc ședința Comisiei de  Dialog  Social. Ședința a fost condusă de doamna prefect Simona NECULAE. La ședință au participat și domnii subprefecți Alexandru Costin OJOG și Andrei SCUTELNICU împreună cu șefi din structurile deconcentrate ale județului Ilfov.

 

Pe ordinea de zi a fost materialul prezentat de Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Ilfov cu titlul “Informarea si constientizarea angajatorilor si a angajatilor/lucratorilor cu privire la legea dialogului social,  cu accent pe promovarea drepturilor individuale si colective ale angajatilor/lucratorilor si angajatorilor”, precum și  “Fisa suport” cu materialul informativ elaborat de catre Directia de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale”.

În cadrul ședinței s-a pus accentul pe importanța profundă a Legii Dialogului Social în cadrul mediului de muncă, evidențiindu-se în acest sens faptul că noua lege reprezintă nu doar un set de reguli, ci și un instrument vital pentru gestionarea relațiilor de muncă și promovarea unei culturi organizaționale sănătoase și echitabile. Prin intermediul dialogului social, părțile implicate – Guvernul, angajatorii și angajații – au oportunitatea de a-și exprima punctele de vedere, preocupările și nevoile, cu scopul de a găsi soluții optime pentru toate părțile implicate.

Această interacțiune deschisă și transparentă nu doar că facilitează negocierea condițiilor de muncă și rezolvarea diferendelor, ci și promovează înțelegerea reciprocă și construirea unor relații bazate pe respect și colaborare. În plus, informarea și conștientizarea tuturor părților implicate în privința prevederilor Legii Dialogului Social sunt esențiale pentru a ne asigura că toți factorii implicați cunosc drepturile și responsabilitățile pe care le au de îndeplinit.

Prin participarea activă și implicarea în procesul de dialog social, se poate crea un mediu de muncă sănătos în care toți angajații se simt valorizați și respectați, iar angajatorii pot beneficia de angajați mai motivați și productivi.

Prin urmare, promovarea informării și conștientizării cu privire la Legea Dialogului Social reprezintă nu doar un obiectiv al unei instituții sau al unei organizații, ci un efort colectiv pentru a construi un viitor  promițător și echitabil pentru toți cetățenii.

Ședința Grupului de Lucru Mixt pentru romi, constituit la nivelul județului Ilfov din data de 14.02.2024

Astăzi, 14.02.2024 a avut loc ședința Grupului de Lucru Mixt pentru romi, constituit la nivelul   județului  Ilfov din data de 14.02.2024

Ședința a fost condusă de domnul subprefect Alexandru Costin OJOG, cu participarea doamnei prefect Simona NECULAE și a domnului subprefect Andrei SCUTELNICU.

Pe ordinea de zi au fost următoarele puncte:

 1. Dezbaterea și aprobarea Planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților  rome la nivelul județului Ilfov pentru anul 2024;
 2. Măsuri pentru prevenirea și combaterea discriminării cetățenilor români de etnie romă la nivelul județului Ilfov.

În contextul preocupării pentru promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor români aparținând minorității rome, autoritățile județene din Ilfov au elaborat un Plan Județean de Măsuri pentru anul 2024. Acest plan vizează implementarea unor acțiuni concrete și direcționate, menite să sprijine și să îmbunătățească viața comunităților de romi vulnerabile din județ.

Obiectivul principal al acestui plan este să ofere un cadru coerent și eficient pentru dezvoltarea și implementarea unor măsuri care să contribuie la incluziunea socială a minorității rome. Prin intermediul unor direcții de acțiune bine definite și activități specifice, autoritățile doresc să abordeze diverse aspecte ale vieții comunităților de romi, cum ar fi condițiile de locuire, accesul la infrastructură și servicii sociale, precum și problemele legate de relocare și protecția victimelor violenței în familie.

Planul cuprinde mai multe obiective specifice, printre care se numără îmbunătățirea condițiilor de locuire prin incluziunea comunităților de romi în programele naționale de locuințe sociale și reabilitarea infrastructurii sociale. De asemenea, se urmărește includerea acestor comunități în programele de infrastructură locală și comunitară, precum și identificarea și implementarea de soluții pentru relocarea familiilor aflate în situații de risc.

Implementarea acestor măsuri se va realiza prin colaborarea dintre autoritățile județene, unitățile administrativ-teritoriale locale și alte instituții implicate, în conformitate cu bugetul alocat și sursele de finanțare disponibile. Termenele de implementare sunt stabilite până în anul 2027, iar monitorizarea și evaluarea periodică a progresului vor asigura eficiența și eficacitatea acestui plan în îndeplinirea obiectivelor propuse.

Planul Județean de Măsuri pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul județului Ilfov pentru anul 2024 a fost votat în unanimitate.

În ceea ce privește măsurile pentru prevenirea și combaterea discriminării cetățenilor români de etnie romă la nivelul județului Ilfov, Planul de Măsuri pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării Cetățenilor Români de Etnie Romă la Nivelul Județului Ilfov își propune să abordeze și să gestioneze fenomenul discriminării și al conflictelor interetnice în mod eficient și responsabil.

Monitorizarea și evaluarea continuă a eficacității măsurilor luate sunt esențiale pentru a asigura că planul de combatere a discriminării este implementat în mod corespunzător și că se obțin rezultatele dorite. Ajustările și îmbunătățirile trebuie făcute în funcție de feedback-ul comunității școlare și de evoluția situației.

Prin implementarea acestui plan cuprinzător, școala poate deveni un loc în care toți elevii se simt acceptați, respectați și sprijiniți în dezvoltarea lor personală și academică.

Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Vineri, 26 Ianuarie 2024, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE alături de domnul subprefect Andrei SCUTELNICU și de domnul subprefect Alexandru Costin OJOG, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Programului ședințelor Colegiului Prefectural pentru anul 2024.

Prezintă: Secretariatul Colegiului Prefectural Ilfov

 1. Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov  în domeniul ordinii și siguranței publice în anul 2023, precum și principalele direcții de acțiune ale instituției pentru anul 2024.

Prezintă: Inspectoratul de  Jandarmi  Judeţean Ilfov

 1. Informare privind situația cazurilor de îmbolnăviri cu gripă în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov.

Prezintă: Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov

 

 1. Alte probleme de interes județean.

După intonarea Imnului Național al României, a fost discutată și aprobată  Tematica   Şedinţelor Colegiului  Prefectural  al  Judeţului  Ilfov  Pentru  Anul  2024.

Tematica cuprinde o serie de teme și rapoarte ce urmează să fie discutate în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural pentru județul Ilfov în anul 2024. Acestea includ evaluarea activităților din domeniul ordinii și siguranței publice, activitățile din administrația financiară, evoluția indicatorilor economico-sociali, precum și rapoarte privind sănătatea, ocuparea forței de muncă, protecția mediului, educație, agricultură, calitatea apei, cultură și sport în județul Ilfov.

Următorul punct pe ordinea de zi, a fost raportul privind evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov în domeniul ordinii și siguranței publice în anul 2023, care începe prin prezentarea structurii și atribuțiilor inspectoratului conform legislației. Acesta evidențiază obiectivele generale avute în vedere, inclusiv asigurarea eficienței misiunilor de ordine și siguranță publică, creșterea performanței structurilor operative și combaterea faptelor antisociale.

Domnul colonel Dumitru DUMITRIU, Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov,  detaliază realizările inspectoratului în ceea ce privește activitățile desfășurate în 2023, inclusiv numărul de misiuni efectuate, distribuția efectivelor, intervențiile, și acțiunile de prevenire și combatere a faptelor antisociale. Sunt prezentate cifrele specifice pentru diversele tipuri de misiuni, precum și acțiunile de cooperare cu alte instituții.

Pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, raportul subliniază implicarea activă a personalului în activități educative și de conștientizare, în special în cadrul școlilor. De asemenea, sunt prezentate date referitoare la sancțiunile contravenționale aplicate și la mandatele de aducere.

La punctul 3 pe ordinea de zi, este prezentată situația cazurilor de îmbolnăviri cu gripă în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov.

Până în prezent, spitalele din București au raportat 8 cazuri confirmate de gripă la copiii cu vârste între 5 și 9 ani, fără a specifica dacă acești copii frecventează unități de învățământ din județul Ilfov. În județ, 52 de cazuri de gripă de tip A și 2 cazuri de gripă de tip B au fost raportate în diferite școli și grădinițe.

Se subliniază importanța comunicării transparente între cadrele didactice și părinți pentru gestionarea eficientă a situației. Este esențial ca școlile să ia măsuri de igienă și dezinfectare pentru a preveni răspândirea virusului în rândul elevilor. De asemenea, se recomandă părinților să țină acasă copiii bolnavi, atât pentru a proteja ceilalți elevi, cât și pentru a preveni complicarea stării de sănătate a copiilor bolnavi.

În contextul în care nu este asigurată asistența medicală în unitățile de învățământ, se sugerează încheierea de contracte cu medici de familie pentru a asigura servicii medicale autorizate. De asemenea, se recomandă realizarea unui triaj epidemiologic zilnic, asigurarea normelor de igienă personală și raportarea zilnică la DSP Ilfov a cazurilor de îmbolnăvire sau focare înregistrate la nivelul unităților de învățământ. Informarea continuă și cooperarea între școli și autoritățile medicale sunt esențiale pentru gestionarea eficientă a situației.

 X

 

X               X

                                                         

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.

Mesajul premierului Marcel Ciolacu de Ziua Unirii Principatelor Române

„Dragi români,
În urmă cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, românii și-au unit eforturile și au pus piatra de temelie a României de astăzi, ca stat național, unitar și democratic. Și atunci, mulți s-au opus. Și din afara țării, dar și din interior. Pentru interesele lor, ar fi fost mai bine ca românii să nu fie UNIȚI.
24 ianuarie 1859 a fost doar începutul unui lung drum. Viziunea liderilor de atunci nu s-a rezumat doar la unire. A urmat un val de reforme care au schimbat complet societatea românească și au avut ca principal scop reducerea inechităților sociale și îmbunătățirea condițiilor de trai. Românii au demonstrat întregii lumi că – UNIȚI! – își pot croi singuri soarta!

Astăzi, la 165 de ani de atunci, România a intrat într-o nouă etapă a modernizării sale. O etapă care îi va permite să se dezvolte și mai mult, să crească la adevăratul său potențial!
În primul rând, unirea – pe care marele Cuza a dorit-o și a simțit-o – devine realitate prin Autostrada Moldovei. Unirea economică efectivă a Moldovei cu restul țării va conduce, în sfârșit, la dezvoltarea rapidă a întregii zone, prin creșterea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite.

Apoi, reformele ireversibile, pe care acest Guvern le-a început anul trecut, permit României accesarea tuturor fondurilor din PNRR. Ne permit, astfel, trecerea la o nouă etapă de dezvoltare economică și socială.

Există încă multe inegalități sociale care trebuie corectate. Prioritatea momentului a fost și este rezolvarea cerințelor îndreptățite ale agricultorilor și transportatorilor. Iar rolul Guvernului este acela de a dialoga cu toate categoriile sociale care reclamă neajunsuri și inechități! Prin dialog vom găsi întotdeauna soluțiile necesare pentru rezolvarea lucrurilor care nu merg bine și trebuie corectate.

Desigur, știm cu toții că mai sunt multe probleme de rezolvat. În același timp, suntem conștienți de faptul că măsurile luate de guvern pentru protejarea nivelului de trai al populației trebuie continuate. Și acest guvern la va continua!

Dragi români,
Anul 2024 este un an extrem de dificil, în care cetățenii își vor alege reprezentanții la toate nivelurile. Cu toate acestea, responsabilitatea Guvernului este de a nu pune în pericol dezvoltarea țării. Pentru că interesul tuturor românilor este ca România să crească și să se dezvolte. Doar UNIȚI, putem construi o Românie echitabilă! Și tot UNIȚI vom depăși cu bine provocările acestui an!
Așa să ne ajute Dumnezeu!”

REZULTATELE MĂSURILOR DE ORDINE DIN MINIVACANȚA DE REVELION

        În perioada 29 decembrie 2023 – 2 Ianuarie 2024, angajații Ministerului Afacerilor Interne din județul Ilfov au fost mobilizați la nivelul întregului județ pentru a menține un climat de ordine publică și pentru a interveni rapid în cazul unor situații de risc pentru cetățeni.

În acest context, Instituția Prefectului din județul Ilfov a asigurat, în conformitate cu competențele legale, coordonarea măsurilor de gestionare pentru a asigura atât ordinea publică, cât și intervenția promptă în situații de urgență.

În minivacanța de Anul Nou peste 760 de polițiștii ilfoveni au desfășurat 47 de acțiuni punctuale în cadrul operațiunii „Blocada”, pentru menținerea ordinii și linistii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, pentru depistarea persoanelor urmărite la nivel național și internațional, pentru protejarea cetățenilor și siguranța ruieră pe drumurile publice din județ. În cadrul acestei operațiuni polițiștii ilfoveni au legitimat 2885 persoane și au controlat 1619 autovehicule. Au fost aplicate 1327 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 332.400 lei.

În scop preventiv, polițiștii rutieri au continuat să informeze conducătorii auto despre noile modificări aduse prin „Legea Anastasia”, care se referă la faptul că, în cazul în care, o persoană conduce fără drept, sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive și a provocat un accident rutier, soldat cu decesul victimei, va fi condamnată la închisoare, cu executare.

*
*       *

În perioada 29 decembrie – 02 ianuarie, jandarmii ilfoveni s-au aflat la datorie pentru ca evenimentele publice prilejuite de Anul Nou să se desfășoare în condiții de siguranță.

Efectivele de jandarmi au acționat zilnic atât independent cât și în cooperare cu celelalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte care aduc atingere normelor de conviețuire socială.

În această perioadă nu au fost înregistrate incidente majore la nivelul județului nostru, fiind constatate două infracțiuni, una de furt și cea de-a doua pentru încălcarea regimului privind materialele pirotehnice.

*
*       *

În perioada 29.12.2023, ora 06:00 – 03.01.2024, ora 06:00, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 1.875 de situații de urgență produse în municipiul București și județul Ilfov.

Ponderea cea mai mare a numărului de intervenții o reprezintă cazurile pentru acordarea primului ajutor calificat, în număr de 1.561. În perioada menționată s-a intervenit pentru stingerea a 88 de incendii și pentru soluționarea altor 226 de solicitări diverse (salvare animale, deblocare din medii ostile vieții, accidente și altele asemenea).

În ziua de 31 decembrie, până în dimineața zilei de 1 ianuarie, pompierii ISU B-IF au gestionat 418 situații de urgență, 42 dintre acestea constând în stingerea de incendii produse la locuințe, autoturisme, vegetație uscată, etc.

Totodată, în plan preventiv, specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ au desfășurat o serie de activități specifice pe linia prevenirii situațiilor de urgență. Astfel au fost efectuate 34 de controale de prevenire, în urma acțiunilor desfășurate fiind aplicate 135 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 592.500 lei. Acțiunile de control s-au desfășurat la obiective cu flux ridicat de persoane și la alte clădiri în care s-au desfășurat activități cu public numeros.

*
*       *

În perioada de Revelion, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov, au desfășurat activități specifice, de informare, evaluare, consiliere și asistență specializată pentru consumul și dependența de droguri.

Astfel, persoanele aflate în evidența CPECA Ilfov au beneficiat, și în aceste zile, de suport de specialitate și asistență continuă, iar la linia telefonică verde, 0800.870.070, 13 persoane au fost consiliate de specialiștii antidrog și au primit informații despre serviciile oferite de Agenția Naționala Antidrog.

Menționăm că specialiștii antidrog au acționat în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a preîntâmpina evenimentele negative.

Principalele rezultate ale activităților și misiunilor desfășurate de structurile județului Ilfov din Ministerul Afacerilor Interne în contextul minivacanței prilejuită de Sărbătoarea Nașterii Domnului

 

În perioada 23-26 decembrie 2023 personalul Ministerului Afacerilor Interne din județul Ilfov a fost mobilizat la nivelul întregului județ în vederea asigurării climatului de ordine publică şi a intervenţiei rapide în cazul unor situaţii de risc pentru cetăţeni.

În acest context Instituția Prefectului județul Ilfov a asigurat, potrivit competențelor legale, coordonarea măsurilor de gestionare pentru asigurarea  atât a ordinii publice, cât și pe linia situațiilor de urgență.

În minivacanța prilejuită de sărbătoarea Nașterii Domnului, polițiștii ilfoveni au desfășurat 47 de acțiuni punctuale în cadrul operațiunii „Blocada”, pentru menținerea ordinii și linistii publice, prevenirea și combaterea faptelor de natură penală si contravențională, pentru depistarea persoanelor urmărite la nivel național și internațional, cât și pentru protejarea cetățenilor.

De asemenea, polițiștii au intervenit cu operativitate la 478 de apeluri de urgență prin 112, iar pentru neregulile constatate, au aplicat 678 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 160.765 de lei, din care 565 de  sancțiuni contravenționale conform OUG 195/2002, 95 de sancțiuni conform Legii 61/1991 și 18 sancțiuni conform altor acte normative în vigoare,  31 de persoane fiind conduse la sediile de poliție pentru verificări și cercetări.

În cadrul activităților polițiștii ilfoveni au legitimat 2594 de persoane și au controlat 1449  de autovehicule, reținând 31 de permise de conducere, din care 11 pentru consumul de alcool, 4 pentru consumul de droguri, 6 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, iar 10 pentru alte abateri la regimul rutier.

Au fost retrase 13 certificate de înmatriculare, au fost efectuate 29 de testări cu aparatul Drug-Test și 286 de testări cu aparatul Etilo-Test și Alcool-Test.

În ceea ce privește planul de acțiune „PIROTEHNIC 2023”, în cele patru zile de minivacanță, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat 6 percheziții în 3 dosare de urmărire penală, context în care au descoperit și indisponibilizat aproape 4 tone de articole pirotehnice din categoriile F2, F3 și P1, deținute fără drept, în vederea comercializării.

În scop preventiv, polițiștii rutieri au continuat să informeze conducătorii auto despre noile modificări aduse prin „Legea Anastasia”, care se referă la faptul că, în cazul în care, o persoană conduce fără drept, sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive și a provocat un accident rutier, soldat cu decesul victimei, va fi condamnată   la închisoare, cu executare.

*

*       *

        În perioada 23-26.12.2023 jandarmii ilfoveni au fost la datorie pentru a asigura siguranța cetățenilor din județul Ilfov, acționând cu un număr de peste 25 de jandarmi zilnic în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, în sprijinul colegilor din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Ilfov.

De asemenea, jandarmii ilfoveni au acordat o atenție deosebită zonelor în care locuitorii județului au ales să-și petreacă timpul liber, acționând, cu precădere, pentru prevenirea oricăror evenimente nedorite în locurile unde au fost organizate activități tradiționale contextualizate sărbătorilor de iarnă, executând un număr de 12 misiuni de monitorizare și 3 misiuni de asigurare la evenimente precum:

 • Târgul de Crăciun din localitatea Mogoșoaia;
 • Târgul de Crăciun din localitatea Tunari;
 • Activitățile de colind desfășurate în localitatea 1 Decembrie;
 • Concertul iernii din localitatea Măgurele.

Pe timpul executării misiunilor din competență atât în mod independent, dar și în cooperare cu ceilalți parteneri instituționali, jandarmii ilfoveni au legitimat 81 de persoane și au aplicat 4 sancțiuni contravenționale.

De asemenea, pe această cale mulțumim tuturor celor care au înțeles să respecte indicațiile forțelor de ordine, dar și celor care ne-au semnalat situațiile de pericol sau faptele antisociale în mod direct sau prin apel de urgență 112.

*

*      *

        În perioada 22.12.2023, ora 06:00 – 27.12.2023, ora 06:00, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 1941 de situații de urgență produse în municipiul București și județul Ilfov.

Ponderea cea mai mare a numărului de intervenții o reprezintă cazurile pentru acordarea primului ajutor calificat, în număr de 1606. În perioada menționată s-a intervenit pentru stingerea a 61 de incendii și pentru soluționarea altor 274 de solicitări diverse (salvare animale, deblocare din medii ostile vieții etc.).

Vineri, 22.12.2023, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească, situată pe strada Vulturi, sat Țegheș, localitatea Domnești din județul Ilfov. La sosirea primelor echipaje de pompieri s-a constatat că incendiul se manifesta generalizat la o anexă cu propagare la acoperișul locuinței. Incendiul a fost localizat și lichidat rapid în limitele găsite, astfel evitându-se propagarea și la celelalte proprietăți învecinate. Pentru gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Duminică dimineață, 24.12.2023, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit ca urmare a producerii unui accident rutier în Șoseaua Ștefan cel Mare din sectorul 2 al Capitalei. La sosirea echipajelor de pompieri s-a constatat că accidentul s-a produs între două tramvaie, în urma căruia au rezultat trei victime. După acordarea primului ajutor calificat, victimele au fost transportate la spital. Pentru gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, detașamentul Special de Salvatori, un echipaj de terapie intensivă mobilă și trei ambulanțe SMURD.

Luni dimineață, 25.12.2023 pompierii din cadrul ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire situată pe strada Pogoanele din sectorul 4 al Capitalei. Incendiul s-a manifestat în interiorul unui imobil, pe o suprafață totală de aproximativ 250 mp și la două autoturime afectate. Incendiul a fost localizat și lichidat rapid în limitele găsite. În urma evenimentului nu au rezultat victime. Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SMURD.

Tot luni, 25.12.2023, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la subsolul unui imobil, situat pe strada Irimicului din sectorul 2 al Capitalei. La sosirea echipajelor de pompieri s-a constatat că incendiul se manifesta la gunoi menajer pe o suprafață de aproximativ 50 mp. Incendiul a fost localizat și lichidat rapid în limitele găsite. În urma incendiului nu au rezultat victime. Pentru gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Ieri, 26.12.2023, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, situat pe Calea Dorobanți din sectorul 1 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje de pompieri s-a constatat că incendiul se manifesta generalizat în interiorul locuinței, pe o suprafață de 60 mp și la fațada blocului pe o suprafață de aproximativ 30 mp. În urma evenimentului, s-au autoevacuat 20 de persoane și alte șapte au fost evacuate de către echipajele de căutare-salvare. Opt victime expuse la fum au fost asistate medical de către echipajele de prim ajutor prezente la fața locului, două dintre acestea fiind transportate la spital. Pentru gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, două autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, un echipaj de terapie intensivă mobilă, două ambulanțe SMURD și două ambulanțe SABIF.

În această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ au desfășurat o serie de activități specifice pe linia prevenirii situațiilor de urgență. Au fost efectuate opt controale de prevenire. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 20 de sancțiuni în cuantum de 4000 lei.

*

*      *

        În perioada Sărbătorii Nașterii Domnului, specialiștii antidrog au desfășurat activități specifice, de informare, evaluare, consiliere şi asistență specializată pentru consumul şi dependența de droguri, în cadrul evenimentelor cu public numeros, ce au avut loc la nivel național.

De asemenea, persoanele aflate în evidența centrului au beneficiat, și în aceste zile, de suport de specialitate și asistență continuă.

Totodată, la linia telefonică verde 0800.870.070, 12 persoane au fost consiliate de specialiștii antidrog și au primit informații despre serviciile oferite de Agenția Naționala Antidrog.

Ședința Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Ilfov

        Ieri, 12 Decembrie 2023, a avut loc la sediul Instituției Prefectului ședința Comisiei Județene privind  Incluziunea Socială  Ilfov.

        Ședința a fost condusă de subprefectul județului Ilfov, domnul Andrei SCUTELNICU, cu participarea următoarelor instituții: Consiliul Județean Ilfov, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, Tribunalul Ilfov, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Centrul de Prevenire, Evaluare Și Consiliere Antidrog Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Ilfov. Direcția pentru Agricultură a Județului Ilfov, Direcția de Asistență Socială Buftea, Primăria Chitila, Direcția de Asistență Socială Pantelimon, Primăria Popești Leordeni, Primăria Clinceni, Fundația The Door și Căminul de Persoane Vârstnice Periș.

        Scopul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov este de a facilita integrarea tinerilor NEETs (tineri care nu sunt angajați, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională) pe piața muncii. În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe măsuri și programe menite să sprijine acești tineri, precum și angajatorii care îi recrutează.

Principalele puncte ale ședinței au inclus:

        Definirea categoriei NEET: Persoanele cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

       Stimulente pentru angajatori: Se oferă subvenții angajatorilor care încadrează absolvenți sau tineri NEETs pe perioade nedeterminate, cu condiția menținerii acestor angajări pentru anumite perioade. Se specifică sumele acordate lunar și durata obligatorie a angajării.

          Ucenicia la locul de muncă: Se prezintă finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă și duratele minime pentru aceasta în funcție de nivelul de calificare.

         Internshipul: Se reglementează contractele de internship, cu detalii despre vârsta minimă, durata, cuantumul indemnizației și primele de promovare acordate angajatorilor care angajează persoanele care au finalizat programul de internship.

        Stagiu pentru absolvenții de învățământ superior: Se oferă stimulente angajatorilor care încheie contracte de stagiu pentru absolvenții de învățământ superior.

     Cursuri și proiecte de formare: Se menționează diverse programe și proiecte de formare profesională organizate în colaborare cu parteneri sociali pentru tinerii NEETs, precum și rezultatele acestor programe.

       Rezultatele în 2023: Se raportează numărul de contracte de internship înregistrate, precum și numărul de persoane integrate pe piața muncii și deschiderea de afaceri în urma programelor de formare.

        În ansamblu, în cadrul ședinței s-au evidențiat eforturile autorităților județene de a susține tinerii NEETs în găsirea unui loc de muncă sau în dezvoltarea competențelor prin diverse programe și inițiative.

Grupul de Lucru Mixt pentru romi, constituit la nivelul județului Ilfov

          Astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov, s-a desfășurat ședința  Grupului de Lucru Mixt pentru romi.

         Ședința a fost condusă de subprefectul județului Ilfov, domnul Andrei SCUTELNICU și au participat  reprezentanții următoarelor instituții: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Ilfov, Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, Consiliul Județean Ilfov, Agenția Națională pentru Romi, reprezentanți ai UAT-urilor din Ilfov, ai societății civile și reprezentanți ai societăților de utilități publice din județul Ilfov.

        Scopul principal al acestei ședințe a fost consolidarea eforturilor și identificarea de soluții concrete pentru a spori incluziunea socială, educațională și economică a comunității rome din județul Ilfov. În acest sens, au fost abordate mai multe teme relevante, cum ar fi accesul la educație de calitate, integrarea pe piața muncii, îmbunătățirea condițiilor de locuit și lupta împotriva discriminării. Participanții au avut oportunitatea de a împărtăși bune practici și de a discuta despre provocările și obstacolele întâlnite în procesul de incluziune a comunității rome.

       Pe parcursul discuțiilor s-au evidențiat aspecte legate de sensibilizarea și educarea comunității majoritare cu privire la cultura și drepturile rromilor în scopul reducerii stereotipurilor și a discriminării. S-a convenit că este necesară o abordare cuprinzătoare și pe termen lung, care să integreze atât măsuri de politici publice, cât și eforturi de conștientizare și educație.

        Un element esențial al întâlnirii a fost accentul pus pe colaborarea interinstituțională și coordonarea eforturilor între diferitele părți implicate. S-a evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile guvernamentale, autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și membrii comunității rome.

Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Marți, 11 Decembrie 2023, începând cu orele 12:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE alături de domnul subprefect Andrei SCUTELNICU și de domnul secretar general Marius Cristian GHINCEA, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

 1. Realizarea Planului de Măsuri pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe timpul sărbătorilor de iarnă.
 • prezintă: Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov

Inspector șef, Comisar – șef de poliție Florea Mugurel

 1. Informare privind activitățile de supravegherea pieței de produse și servicii destinate consumatorilor, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.
 • prezintă: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov

director executiv Brumaru Veronica

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov

comisar șef adjunct Popa Daniel

 1. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană de Sport în anul 2023, modalitatea de susținere a activităților educative și sportive prin organizarea de evenimente sportive în județ
 • prezintă: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov

Director executiv Alina Bărbuceanu

 1. Alte probleme de interes județean

După intonarea Imnului Național al României, doamna prefect a dat cuvântul  domnului Florea Mugurel. A fost discutat dezvoltarea unui plan de acțiune, împreună cu Instituția Prefectului și alte instituții publice, având ca obiectiv asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe teritoriul județului pe durata sezonului rece și a sărbătorilor de iarnă.

Autoritățile acționează în mod coordonat pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică în perioada sărbătorilor de iarnă, acoperind o gamă largă de activități preventive și de intervenție.
Planul include atât măsuri specifice pentru traficul rutier, controlul substanțelor pirotehnice, cât și acțiuni împotriva infracțiunilor și contravențiilor specifice acestui sezon.

Următorul punct pe ordinea de zi, a fost programul detaliat de măsuri pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA) în perioada Sărbătorilor de iarnă 2023-2024, elaborat de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov.

Programul include activități precum controale oficiale, verificarea condițiilor de igienă în producția, depozitarea și transportul cărnii de porc și a altor alimente de origine animală.

De asemenea, au fost efectuate controale oficiale în unitățile de industrie alimentară pentru carne, cu accent pe implementarea măsurilor de atenuare a riscurilor legate de PPA. S-au efectuat controale și în unitățile care produc, depozitează și comercializează ouă, lapte, brânzeturi, pește și alte produse alimentare.

Controalele au vizat respectarea normelor de igienă, condițiile de transport și depozitare, etichetarea corespunzătoare și asigurarea trasabilității produselor.

La punctul trei de pe ordinea de zi, s-a evidențiat activitatea desfășurată în anul curent de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov (D.J.S.T. Ilfov). Aceasta a susținut activități sportive, inclusiv competiții proprii sau în parteneriat cu asociațiile sportive, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean.

Instituția a implicat toate compartimentele sale, concentrându-se pe atragerea unui număr cât mai mare de tineri din județul Ilfov în activități educative și sportive. Direcția a avut rolul de a organiza și coordona evenimente sportive, contribuind astfel la popularizarea sportului și implicarea tinerilor în activități educative.

            Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.