Întâlnirea Grupului de Lucru Mixt pentru romi, organizată la Instituția Prefectului – Județul Ilfov.

     Ieri, la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov, s-a desfășurat ședința Grupului de Lucru Mixt pentru romi. La dezbatere au participat subprefecții județului Ilfov, domnul Andrei SCUTELNICU și domnul Costin Alexandru OJOG, precum și reprezentanții următoarelor instituții: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Ilfov, Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, Consiliul Județean Ilfov, Agenția Națională pentru Romi, reprezentanți ai UAT-urilor din Ilfov, ai societății civile și reprezentanți ai societăților de utilități publice din județul Ilfov.
     Scopul principal al acestei ședințe a fost consolidarea eforturilor și identificarea de soluții concrete pentru a spori incluziunea socială, educațională și economică a comunității rome din județul Ilfov.
     În acest sens, au fost abordate mai multe teme relevante, cum ar fi accesul la educație de calitate, integrarea pe piața muncii, îmbunătățirea condițiilor de locuit și lupta împotriva discriminării.
Participanții au avut oportunitatea de a împărtăși bune practici și de a discuta despre provocările și obstacolele întâlnite în procesul de incluziune a comunității rome.
     De asemenea, au fost prezentate proiecte și inițiative de succes care au avut un impact pozitiv în alte zone și care pot fi adaptate și implementate și în județul Ilfov.
     Un aspect important al ședinței a fost accentul pus pe cooperarea interinstituțională și coordonarea eforturilor între diferitele părți implicate.
     S-a subliniat nevoia de a se lucra în parteneriat cu instituțiile guvernamentale, autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și membrii comunității rrome.
     Pe parcursul discuțiilor s-au evidențiat și aspecte legate de sensibilizarea și educarea comunității majoritare cu privire la cultura și drepturile rromilor, în scopul reducerii stereotipurilor și a discriminării.
     S-a convenit că este necesară o abordare cuprinzătoare și pe termen lung, care să integreze atât măsuri de politici publice, cât și eforturi de conștientizare și educație.
     În urma discuțiilor din cadrul dezbaterii, domnul subprefect Costin Alexandru OJOG, a propus ca la următoarea ședință a Grupului de Lucru Mixt, Biroul Județean pentru Romi să se obțină din teren informații cu privire la minorii fără identitate și informații cu privire la abandonul școlar la nivelul UAT – urilor/ școlilor din județul Ilfov, în vederea îndreptării situației actuale ce privește abandonul școlar la nivelul comunității romilor.