Alte activități

  1. Comisia de Siguranță Rutieră este disponibil aici
  2. Comisia pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 este disponibil aici
  3. PCJ SISOP este disponibil aici
  4. Centrul Local de combatere a bolilor OP 22.05.2018 este disponibil aici
  5. Comandamentul județean de analiză a realizării Programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție este disponibil aici
  6. Împuterniciții prefectului pentru participarea la jocurile și competițiile sportive cu grad ridicat de risc – aici
  7. Comisia tehnică pentru evaluarea construcțiilor, terenurilor și a recoltelor este disponibil aici