COMUNICAT DE PRESĂ

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov

 

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cu privire la faptul că astăzi, 21 iunie 2022, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 43 din 21.06.2022.

 

Ținând cont de prognoza meteorologică care indică creșterea temperaturilor pentru perioada imediat următoare,

► Luând în considerare prevederile art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, art. 6 din H.G. 557 privind managementul tipurilor de risc și ale art. 10 din H.G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

 

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov aprobă măsurile necesar a fi luate, având în vedere avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru Județul Ilfov.

 

*****

Pentru toate Hotărârile CJSU Ilfov, vă rugăm să accesați pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/media/presa/