COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la următoarele:

Începând cu data de 18 ianuarie 2022, se suspendă pe perioadă nedeterminată audiențele telefonice acordate de Colectivul de lucru al Comisiei județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Informațiile cu privire la dosarele aflate în instrumentarea comisiei vor fi acordate la cererea persoanelor interesate, formulată în scris, cu menționarea atributelor de identificare a solicitantului prevăzute de Codul Civil, Titlul II, Cap. III, art. 83-103 pentru persoanele fizice, respectiv de Codul Civil, Titlul IV, Cap. IV, art. 225-231 pentru persoanele juridice.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.   

Cetățenii pot comunica solicitări/sesizări/petiții:

– prin poștă, la adresa str. Smârdan, nr. 3, sector 3, cod poștal 030071, București;

– prin e-mail, la adresa relatiicupublicul@prefecturailfov.ro sau la numărul de fax 021.311.24.86;

– Prin completarea formularului online din pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/datele-de-contact-ale-institutiei/.