Comisia de disciplină

Comisia de disciplina pentru functionarii publici din cadrul Institutiei Prefectului judetul VRANCEA

 Temei legal : HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 1344 din 31 octombrie 2007

privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

           Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, care au competenţa de a analiza faptele funcţionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare şi de a propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.

            În cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice se constituie, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, o comisie de disciplină.

            Comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz, de organizaţia sau organizaţiile sindicale reprezentative ori de majoritatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este organizată comisia de disciplină. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.

          La nivelul judetului Vrancea este constituita comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele functionarii publici din cadrul Institutiei Prefectului, numita prin Ordin al Prefectului.