Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial este disponibilă  aici

Raportul  asupra sistemului de control intern/managerial întocmit  la 31.12.2016 este disponibil  aici