Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Componența Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbați este disponibilă   aici