Organizare

Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici
Regulament de ordine interioară al Instituției Prefectului – Județul Ilfov
Organigrama Instituției Prefectului județului  Ilfov este disponibilă în format PDF și editabil