Distribuirea pachetelor cu produse alimentare (tranșa IV) în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la faptul că, în luna mai 2022, la nivelul județului Ilfov va demara distribuirea pachetelor cu produse alimentare (tranșa IV) în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Programul este implementat de către Ministerul Fondurilor Europene, cu sprijinul instituțiilor prefectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare (tranșa IV) către persoanele înscrise pe listele inițiale (beneficiari de venit minim garantat, beneficiari de alocație pentru susținerea familiei) începe în data de 19 mai 2022, pentru localitățile în care livrarea se face în 18 mai 2022, respectiv în data de 20 mai 2022 pentru localitățile în care livrarea se face în 19 mai 2022. Distribuirea pachetelor cu produse alimentare se va încheia în termenele stipulate în cuprinsul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2020, respectiv maximum 45 de zile calendaristice de la recepție pentru distribuirea ajutoarelor către persoanele înscrise pe listele inițiale, și respectiv 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele inițiale, pentru distribuirea ajutoarelor către persoanele înscrise pe listele suplimentare.

Conform art. 3 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 84/2020, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:

 a) membrii familiilor și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 b) membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform OUG nr. 84/2020, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

O persoană beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă persoana se regăsește la data respectivă în mai multe dintre categoriile enumerate mai sus. Distribuirea pachetelor cu produse alimentare se realizează în baza actului de identitate valabil, a verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire a pachetelor de către destinatarii finali.

Menționăm că distribuirea ajutoarelor alimentare, depozitate în centrele puse la dispoziție de primării, se face către beneficiarii finali de către membrii grupului de lucru POAD constituit la nivelul județului Ilfov, conform unui calendar de distribuție aprobat prin ordin al prefectului.