LEGISLAȚIE / HOTĂRÂRI / DECIZII ALE AEP ȘI BIROUL ELECTORAL CENTRAL

Proces verbal privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

Află aici Legislație Birou Electoral Central!

Află aici Hotărâri ale Biroului Electoral Central!

Află aici documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din 9 iunie 2024

Află aici hotărârea privind aducerea la cunoștință publică a unui semn electoral admis la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024

Află aici hotărârea privind aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale admise la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024.

Află aici candidații partide politice înregistrate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

Află aici  candidații independenți înregistrați la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

Află aici Hotărârea privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare