Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Joi, 23 mai 2023, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la Pepiniera Cozieni din cadrul Ocolului Silvic Branesti, Județul Ilfov a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prioritățile și perspectivele Direcției Silvice Ilfov pentru asigurarea continuității și integrității fondului forestier prin regenerarea tuturor suprafețelor disponibile.

În cadrul prezentării a fost detaliată activitatea regenerare a pădurilor de stejar ce reprezintă garanția viitorului trainic al pădurilor administrate de Direcția Silvică Ifov, stejarul reprezentând unul din simbolurile noastre naționale.

În activitatea direcției Silvice Ilfov, obiectivul principal pentru anul 2023 îl reprezintă regenerarea pădurii, în condițiile aplicării unei silviculturi ecologice precum și a măririi suprafeței de fond forestier administrat, iar în acest sens, a fost organizată campania de împădurire de primăvară desfășurată in perioada 15 martie- 15 aprilie, și cea de toamna începând cu luna octombrie 2023.

  • Subiectul a fost susținut de către domnul Inspector șef Răduță Cezar- Direcția Silvică Ilfov.

 

  1. Importanța asigurării pazei fondului forestier conform normelor legale. Importanța acțiunii de înființare a perdelelor forestiere pentru județele din sudul și sud-estul României în scopul combaterii extremelor climatice și poluării atmosferice.

În cadrul prezentării au fost menționate obiectivele principale în desfășurarea activității, respectiv:

  • Importanța asigurării pazei fondului forestier conform normelor legale.

Rolul pădurii în viața societății umane a fost, este și va fi din ce în ce mai importantă în dezvoltarea societății umane, atât prin produsele pe care le pune la dispoziție, cât și prin funcțiile ecologice și sociale pe care le îndeplinește. De aceea, realizarea pazei pădurii este extrem de importantă pentru societate.

  • Importanța acțiunii de înființare a perdelelor forestiere de protecție pentru județele din sudul și sud-estul României în scopul combaterii extremelor climatice și poluării atmosferice.

Subiectul a fost susținut de către domnul Inspector șef, Idorași Mirel-Nicolae și de domnul șef serviciu- Cristian UngureanuGarda Forestieră București.

 

  1. Raport privind stadiul de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor în județul Ilfov.

În cadrul ședinței au fost prezentate obiectivele principale de care s-a ținut cont în desfășurarea activității, respectiv:

  • Măsurile prioritare de guvernare în domeniul gestionării deșeurilor,
  • Planul județean de gestionare a deșeurilor- județul Ilfov,
  • Raportul de activitate a Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Ilfov.

Subiectul a fost susținut de către domnul Comisar șef adjunct, Grigore Emil și de doamna Comisar Brândușa OrășanuGarda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Ilfov.

 

  1. Problematica activității desfășurate de Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov în anul 2023.

În cadrul prezentării a fost detaliată modalitatea de realizare a managementului corespunzător al agenției, activitatea Serviciului avize, acorduri, autorizații, a Serviciului calitatea factorilor de mediu, a Compartimentului monitorizare și laboratoare, cât și alte activități relevante.

De asemenea, au fost amintite dificultățile întâmpinate în desfășurarea activității în vederea identificării celor mai optime soluții pentru eliminarea lor.

Subiectul a fost susținut de către doamna director executiv, Posteiu AlinaProtecția Mediului Ilfov.

 

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea domnilor subprefecți Costin-Alexandru OJOG și Andrei SCUTELNICU, conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

 

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.