Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Joi, 17 August 2023, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Stadiul pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Ilfov pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2023-2024;

Reducerea fenomenului absenteismului și a riscului de abandon școlar.

Inspectoratul Școlar județean Ilfov

  1. Concluzii desprinse în urma executării activităților de prevenire la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov;

Inspectoratul pentru Situații De Urgență Dealul Spirii București – Ilfov

  1. Raport privind activitățile desfășurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog în semestrul I anul 2023; Măsuri implementate pentru prevenirea consumului de droguri în județul Ilfov

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov

  1. Alte probleme de interes judeţean.

După intonarea Imnului Național al României, doamna prefect Simona Neculae a dat cuvântul  doamnei inspector general școlar, Adriana Stoica. Au fost discutate trei aspecte ale activității Inspectorarului Școlar județean și anume:

  • Capacitatea Instituțională
  • Eficacitatea Educațională
  • Managementul Calității

S-au adus în discuție si probleme ca absenteismul și abandonul școlar si ce soluții s-au gasit pentru rezolvarea acestor aspecte. Combatarea absenteismului școlar este esențială pentru a asigura fiecărui elev șansa de a reuși și de a-și atinge potențialul maxim, iar abordarea absenteismului școlar necesită un efort colaborativ între educatori, părinți și comunitate pentru a crea un mediu de învățare susținător.

În continuarea ședinței, domnul inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații De Urgență Dealul Spirii București – Ilfov, colonel Precup Irinel Alexandru, a tras câteva concluzii desprinse în urma executării activităților de prevenire la unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Ilfov în anul 2023.

Următorul punct pe ordinea de zi, a fost raportul de evaluare a activității dsfăsurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov prezentat de către doamna  Inspector principal Mirabela Matei.

Obiectivul general este consolidarea sistemului național de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor de prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populației generale, școlare și grupurilor vulnerabile, în baza evidenșelor științifice.

În încheiere, doamna prefect Simona NECULAE a solicitat tuturor conducătorilor serviciilor deconcentrate de pe raza județului Ilfov, sa organizeze cursuri de pregătire profesională pentru funcționarii publici de execuție din instituțiile pe care le conduc, și de asemenea, în colaborare cu ministerele de resort, să se asigure ca activitatea instituțiilor să devină eficientă pentru a oferi servicii publice de calitate fiecărui cetățean.             

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.