Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Vineri, 22 iunie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea Prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, la sediul Consiliului Județean Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1.Măsuri active de sprijin destinate agenților economici și angajaților implementate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov în semestru I 2022.

Subiectul a fost susținut de către Doamna Director executiv-Georgiana Țigănașu la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov.

 

2. Informare privind evoluția numărului de beneficiari de asistență socială și a plăților aferente la nivelul județului Ilfov în semestru I 2022.

Subiectul a fost susținut de către Doamna Director executiv- Alina-Nela Decusară la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov.

 

3. Informare privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, modul de respectare a prevederilor legale în vigoare în domeniul relațiilor de muncă și al sănătății în muncă în semestru I 2022.

Subiectul a fost susținut de către Doamna  Manolache Maria de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov.

 

 

  1. Raport privind activitatea Casei Județene de Pensii Ilfov pentru semestrul I 2022.

Subiectul a fost susținut de către Doamna Director economic – Gabriela Moroianu la Casa Județeană de Pensii Ilfov.

 

  1. Alte probleme de interes județean.

În ședința Colegiului Prefectural, au fost abordate aspectele referitoare la problemele apărute ca urmare a secetei. Doamna Prefect al Județului Ilfov, Simona NECULAE,  a subliniat necesitatea ca operatorii economici să asigure apă potabilă pentru angajați, iar cetățenilor le recomandă să limiteze  deplasările neesențiale între orele 1100-1500.

 

 

 

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea domnului subprefect Andrei SCUTELNICU, a reprezentanților Instituției Prefectului – Județul Ilfov, conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.