Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 26 ianuarie 2023, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea Programului ședințelor Colegiului Prefectural pentru anul 2023.

II. Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov  în domeniul ordinii și siguranței publice în anul 2022, precum și principalele direcții de acțiune ale instituției pentru anul 2023.

III. Informare privind situația cazurilor de îmbolnăviri cu gripă în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov.            

IV. Alte probleme de interes județean

După intornarea Imnului Național al României, doamna prefect Simona Neculae a dat cuvăntul  domnului inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov, colonel Bogdan ENESCU.

Domnul inspector șef, subliniază cĂ scopul acţiunilor întreprinse de efectivele I.J.J. Ilfov l-a constituit realizarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă teritorială, creşterea permanentă a siguranţei cetăţenilor, realizarea unei capacităţi optime de acţiune, folosind eficient resursele umane şi materiale aflate la dispoziţie, în vederea participării la prevenirea şi combaterea criminalităţii şi creşterii capacităţii de intervenţie în zona de responsabilitate.

De asemenea, domnul inspector șef apreaciază că I.J.J. Ilfov și-a îndeplinit obiectivele propuse și asumate la nivelul conducerii unităţii pentru anul 2022, un an complex în ceea ce privește misiunile executate, în care principalul obiectiv – creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, a fost atins și, cu siguranță, va fi cel care va ghida activitatea instituției și pentru anul 2023.

Cu resurse mici, dar folosite cu randament, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov a reuşit pe parcursul perioadei analizate să realizeze în zona de competenţă un climat de normalitate pentru siguranţa cetăţenilor, la acesta aducându-şi aportul semnificativ şi dialogul permanent susţinut de cadrele inspectoratului cu instituţiile publice şi private din judeţ (Primării, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului Județului Ilfov, celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, mass-media etc.).

După cum am afirmat și cu alte ocazii, din punct de vedere managerial, cheia succesului o constituie lucrul în echipă, în sensul cel mai larg al acestui concept” –  colonel Bogdan ENESCU.

Doamna prefect Simona Neculae vine în întampinarea problemelor cu personalul evidențiate de  domnul inspector șef, propunând ca în perioada imediat urmatoare (până în data de 15 februarie), să aibe loc o întalnire de lucru pentru găsirea unor soluții pentru această problemă reală.

În continuare, doamna prefect Simona NECULAE face o trecere în revistă a tematicii acținuilor pe fiecare luna calendaristica.a  anului 2023, pentru fiecare structură prezentă pe ordinea de zi.

În incheiere, se votează în unanimitate planul de măsuri prezentat de doamna prefect Simona NECULAE.