Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Luni, 31 ianuarie 2022, începând cu orele 11:00, la sediul Consiliului Judeţean Ilfov, a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov în domeniul ordinii și siguranței publice în anul 2021, precum și principalele direcții de acțiune ale instituției pentru anul 2022.

Subiectul a fost prezentat de către prim-adjunctul inspectorului șef, colonel Dumitru DUMITRIU – Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov. 

2. Prezentarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea tematicii orientative a ședințelor Colegiului Prefectural Ilfov în anul 2022 și supunerea acestuia spre aprobare.

Subiectul a fost prezentat de către șeful Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate de Utilități Publice, domnul Cristian-Marius LIXANDRU – Secretariatul Colegiului Prefectural Ilfov. 

3. Alte probleme de interes județean.

Ședința lunară a Colegiului Prefectural a fost condusă de prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE. La reuniune au participat domnul Irinel SCRIOȘTEANU, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Hubert Petru Ștefan THUMA, președintele Consiliului Județean Ilfov, domnul Andrei SCUTELNICU, subprefect al județului Ilfov, conducători ai serviciilor publice deconcentrate și alți invitați.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.