Tipul cererilor care se primesc la sediul punctelor de lucru

Eliberare pașaport simplu electornic
Eliberare pașaport simplu temporar
Eliberare pașaport simplu electronic/temporar cu mențiunea statului de domiciliu
Cerere furnizare de date privind cetăţenia romană din Registrul naţional de evidenţa a paşapoartelor simple
Cerere liberă circulaţie
Cerere istoric paşapoarte
Cerere scutire taxe vamale