ANUNȚ – Tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort

 

Luând în considerare dispozițiile Ordinului Comun (Ordinul nr.45/1991 a MAA; 68/1992 a Ministerului Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrația Locală și 127/1991 al ACA din România; 1786/TB/1991 al Ministerului Transportului), ale Legii agriculturii nr. 383/2013, a HG nr.690/1995 și a Ordinului nr.562/2023 pentru modificarea și completarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin OMS nr. 119/2014, Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort (țânțari adulți) pe întreg arealul județului.

Tratamentul se efectuează terestru, pe străzile și spațiile verzi de utilitate publică din interiorul localităților, aplicarea acestuia fiind estimată în perioada 13-21 mai 2024.

Dacă condițiile meteo permit, tratamentul se va efectua în primele trei zile din această perioadă, în caz contrar, această operațiunea se va amâna pentru următoarea zi favorabilă.

Produsul folosit se numește STING (Aviz nr. 903BIO/18/06.10, cu reactualizarea și extinderile ulterioare, substanța activă permetrin, piperonil butoxid, prallethrin, face parte din grupa principală 3, TP 18, avizată de Comisia Națională pentru Produse Biocide), ce acționează prin contact și ingestie, în doză de 30 ml/ha.

În acest context, se recomandă luarea următoarelor măsuri de prim ajutor, în caz de contaminare:

  1. În contact cu pielea: scoaterea hainelor contaminate și spălarea lor înainte de reutilizare. Spălarea corpului și contactarea medicului (dacă ai simptome neobișnuite, cum ar fi iritații ale pielii, dificultăți respiratorii sau alte reacții adverse);
  2. În contact cu ochii: scoaterea lentilelor de contact și spălarea ochilor cu multă apă, timp de 15 minute, deschizând larg pleoapelor. Consultarea medicului este esențială dacă problema persistă.
  3. În caz de inhalare: se impune mutarea subiectului la aer curat, iar în situația unor probleme respiratorii, este necesară metodă de asistare sau stimulare a respirației (ventilație artificială) și contactarea de urgență a medicului.
  4. În caz de ingestie: contactarea imediată a medicului, fără a întreprinde nicio acțiune (provocarea vomei, administrarea unor soluții neautorizate) care ar putea agrava starea de sănătate a subiectului.

Totodată, se face un apel către populație să evite zonele unde se efectuează aceste servicii, să țină ferestrele închise și să nu transporte alimente neambalate/ neacoperite prin zonele menționate.

ATENȚIONARE!!!

Produl este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice!

În atare situație, crescătorii de albine vor lua toate măsurile în perioada anunțată pentru protejarea familiilor de albine.