Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Luni, 22 aprilie 2024, începând cu orele 12:00, sub conducerea doamnei prefect Simona NECULAE alături de subprefecții județului Ilfov domnul Andrei SCUTELNICU și  domnul  Costin Alexandru OJOG, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov în anul 2023.
  2. Preocuparea Inspectoratului de Poliție al județului Ilfov pentru creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică în beneficiul cetățeanului, precum și pentru eficientizarea activității de combatere a infracțiunilor contra persoanei, a patrimoniului precum și la regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase.
  3. Informare privind comercializarea pe teritoriul județului Ilfov a produselor agroalimentare specifice Sărbătorilor Pascale, cu respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în colaborare cu C.J.P.C. Ilfov.

4. Alte probleme de interes județean.

La primul punct de pe ordinea de zi, doamna șef administrație Virginia Velican a discutat despre eforturile ANAF pentru consolidarea imaginii pozitive și a parteneriatului cu contribuabilii prin digitalizare și oferirea de servicii îmbunătățite. Principalele obiective includ combaterea evaziunii fiscale, eficientizarea inspecției fiscale și îmbunătățirea colectării prin măsuri precum executarea silită a obligațiilor neachitate și aplicarea de modalități de recuperare a creanțelor. De asemenea, se menționează că activitatea de inspecție fiscală urmărește creșterea veniturilor bugetare, prevenirea evaziunii fiscale și eficientizarea timpului de lucru. Colaborarea cu alte instituții și analiza detaliată a activității de inspecție fiscală sunt, de asemenea, aspecte importante.

În continuarea întâlnirii, domnul Inspector șef comisar șef de poliție Florea Remus Mugurel, a vorbit despre faptul că în anul 2023, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov și-a concentrat eforturile pe prevenirea și combaterea infracționalității. Au fost prioritizate patru domenii: prevenirea victimizării minorilor, infracțiunilor contra patrimoniului, criminalității informatice și violenței domestice. S-au desfășurat un număr semnificativ de activități în aceste domenii, precum și acțiuni de patrulare și investigații. Pe segmentul rutier, s-au implementat planuri de măsuri pentru reducerea accidentelor și a victimelor, cu accent pe factori precum viteza neadaptată la condițiile de drum, indisciplina pietonală și alcoolul la volan.

Aceste acțiuni reflectă angajamentul poliției din Ilfov în prevenirea și reducerea infracționalității și a accidentelor rutiere pentru asigurarea siguranței comunității.

La punctul trei de pe ordinea de zi, doamna  director Brumaru Veronica a prezentat ce  măsuri s-au dispus cu ocazia sărbătorilor Pascale în perioada 0l.04.2024 – 18.04.2024, la nivelul DSVSA Ilfov.

Au fost formate echipe mixte pentru verificarea condițiilor sanitare în târguri de animale, piețe agroalimentare și în trafic, în colaborare cu IPJ Ilfov. Au fost efectuate controale oficiale în unități de procesare carne, depozite alimentare și alte tipuri de unități de vânzare cu amănuntul. În perioada 01.04.2024-18.04.2024 au fost realizate 220 de controale și au fost verificate 234 de mijloace de transport. Ca rezultat al neregulilor constatate, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 392.900 RON și au fost emise 3 ordonanțe de suspendare a activității. Principalele probleme identificate au inclus etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, lipsa trasabilității, igienă precară și comercializarea produselor fără documente sau în spații neaprobate.                                            

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.