COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la faptul că astăzi, 10 august 2020, la nivelul județului Ilfov a fost demarată distribuirea produselor de igienă și a ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

Programul este implementat de către Ministerul Fondurilor Europene, cu sprijinul Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

Conform art. 3 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 84 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 84/2020, şi în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în așezările informale.

O persoană beneficiază de produse de igienă și de ajutoare alimentare o singură dată și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă persoana se regăsește la data respectivă în mai multe dintre categoriile enumerate mai sus. Distribuirea pachetelor cu produse alimentare și de igienă se realizează în limita stocului disponibil, până la epuizarea acestuia.

Menționăm că distribuirea ajutoarelor alimentare sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face către beneficiarii finali de către prefect sau reprezentantul acestuia, conform unui calendar de distribuție, aprobat prin ordin al prefectului.