COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la faptul că astăzi, 03 august 2020, la nivelul județului Ilfov a fost livrată tranșa a doua de pachete cu produse de igienă, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

De asemenea, în perioada 04 – 06 august 2020, la nivelul județului Ilfov va fi livrată prima tranșă de pachete cu produse alimentare din cadrul aceluiași program.

Programul este implementat de către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de beneficiar, cu sprijinul Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

Conform art. 3 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 84 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 84/2020, şi în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în așezările informale.

Menționăm că distribuirea ajutoarelor alimentare sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face către beneficiarii finali de către prefect sau reprezentantul acestuia, conform unui calendar de distribuție, aprobat prin ordin al prefectului.