Comunicat de presă — COVID-19 — 23.03.2020

Astăzi 23 martie 2020, situația epidemiologică în județul Ilfov se prezintă astfel: 1855 de persoane sunt izolate și monitorizate la domiciliu și 35 de persoane se află în carantină instituționalizată, conform datelor transmise de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov.

Pentru verificarea respectării regimului impus persoanelor aflate în izolare la domiciliu ca măsură de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Direcția de Sănătate Publică și Poliția Locală efectuează zilnic activități de verificare a persoanelor aflate în izolare. Aceste structuri acționează atât în echipe mixte, cât și separat, pentru asigurarea respectării normelor legale impuse în contextul stării de urgență. Până în prezent, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență au fost aplicate 4 sancțiuni în valoare totală de 700 de lei.

Misiunile specifice executate de efectivele de poliție, jandarmerie și poliție locală constau în: fluidizarea circulației și escortarea convoaielor de autovehicule, verificarea respectării interdicțiilor impuse persoanelor aflate în izolare sau carantină, escortarea autovehiculelor care transportă materiale medicale, menținerea ordinii publice la unitățile spitalicești sau locațiile de carantină, verificarea transporturilor ilegale de persoane din zone de risc și sprijin pentru Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov. De asemenea, efectivele de poliție verifică respectarea de către societățile comerciale și persoanele fizice autorizate a interdicțiilor impuse pe perioada stării de urgență.
Situaţia persoanelor aflate în izolare la domiciliu este adusă zilnic la cunoştinţa reprezentaţiilor unităţilor administrativ-teritoriale, pentru ca acestea să poată aplica, la rândul lor, la nivel local, măsuri de verificare și sprijin a persoanelor izolate.

Subliniem faptul că informările referitoare la numărul de persoane depistate pozitiv în urma testelor COVID-19 efectuate, numărul de teste efectuate și starea de sănătate a pacienților depistați pozitiv se fac doar de la nivel central, prin Grupul de Comunicare Strategică.

Pentru date actualizate cu privire la zonele afectate de infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și situația la nivel global, puteți accesa pagina de internet a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile: http://www.cnscbt.ro/
La dispoziția cetățenilor este de asemenea platforma online COVID-19 Știri Oficiale, al cărei obiectiv principal este combaterea dezinformării și a fake news-urilor: www.stirioficiale.ro.

Astăzi, 23 martie a.c., a fost lansată o nouă platformă online din ecosistemul de luptă contra efectelor COVID-19 CeMaFac (www.cemafac.ro), componentă a proiectului stirioficiale.ro. Platforma cemafac.ro este un ghid simplu și practic bazat pe scenarii posibile prin care populația României poate trece. Această platformă vă va ghida pentru diferitele situații și vă va aduce mai aproape de măsurile recomandate de autorități pentru o mai bună protejare a dumneavoastră, a familiei și a comunității în această perioadă.

Reamintim cetățenilor judeţului Ilfov prevederile Ordonanţei Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din data de 21 martie 2020. Măsurile luate au rolul de a ajuta structurile statului să asigure siguranţa cetăţenilor.

Articolul 1
(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 2
(1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.
(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate“, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 3
(1) Circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
Articolul 4
În intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
Articolul 5
(1) În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 6
(1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine.
(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 7
(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 8
(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 9
(1) Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:
(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.
3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 10
(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1 și 2;
b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7;
c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 11
(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

MODELUL Declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei și MODELUL Adeverinței eliberate de angajator sunt publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/informare-de-presa-modelul-declaratiei-pe-proprie-raspundere-referitoare-la-circulatia-persoanelor-in-afara-locuintei-gospodariei-conform-ordonantei-militare-nr-2-din-21-03-2020/

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

Instituția Prefectului – Județul Ilfov face apel către toți cetățenii județului să urmeze cu strictețe măsurile transmise de autoritățile publice, să manifeste grijă, înțelegere și discreție față de situația în care se află persoanele izolate la domiciliu sau carantinate și, de asemenea, să respecte dreptul acestora fundamental la ocrotirea sănătății și la protejarea datelor cu caracter personal sensibile.

Vă rugăm să respectați măsurile impuse prin Ordonanțele Militare și să vă informați doar din surse oficiale! Vom depăși acest moment împreună, prin eforturi comune, solidaritate și responsabilitate colectivă!