Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Vineri, 17 iunie 2022, începând cu orele 12:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Cantonului Silvic Vlădiceasca, comuna Snagov, județul Ilfov, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Situația gestionării deșeurilor în județul Ilfov.

În cadrul prezentării a fost reamintită problema gestionării deşeurilor care se manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător.

Depozitarea deşeurilor pe sol fără respectarea unor cerinţe minime, evacuarea în cursurile de apă şi arderea necontrolată a acestora reprezintă o serie de riscuri majore atât pentru mediul ambient, cât şi pentru sănătatea populaţiei. De aceea, legislaţia europeană transpusă prin actele normative naţionale a impus o nouă abordare a problematicii deşeurilor, plecând de la necesitatea de a economisi resursele naturale, de a reduce costurile de gestionare şi de a găsi soluţii eficiente în procesul de diminuare a impactului asupra mediului produs de deşeuri.

Au fost prezentate obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor, respectiv prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri și a gradului de periculozitate al acestora prin:

  • dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;
  • dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor, ori asupra riscului de poluare;
  • dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării;
  • valorificarea materială şi energetică a deşeurilor, cu transformarea acestora în materii prime secundare, ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie. Astfel, se asigură protejarea resurselor naturale prin folosirea materiilor prime secundare din deşeuri şi se reduce poluarea mediului cauzată de eliminarea lor.

Subiectul a fost susținut de către doamna Director executiv POSTEIU Alina AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ILFOV.

 

  1. Raport privind stadiul de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor în județul Ilfov.

În cadrul prezentării au fost comunicate măsurile întreprinse în cursul anului 2021 și prima parte a anului 2022.

În anul 2021 și primele 5 luni ale anului 2022, au fost efectuate multiple acțiuni de prevenire si combatere cu privire  la stoparea fenomenului de incendieri de deșeuri, respectiv abandonări de deșeuri în locuri nepermise, în vederea îmbunătățirii calității aerului în zona București-Ilfov.

Au fost efectuate multiple acțiuni de control și verificare (în cursul săptămânii și în week –end, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte),  a zonelor în care se află senzorii  sistemului național de monitorizare și evaluare a calității aerului, precum și a zonelor unde se află senzorii sistemului independent de calitate a aerului ( Airly).

Subiectul a fost susținut de către domnul  Comisar Şef  GRIGORE Emil – GARDA  NAŢIONALĂ  DE  MEDIU – Comisariatul  Județean Ilfov.

 

  1. Prioritățile și perspectivele Direcției Silvice Ilfov pentru asigurarea continuității și integrității fondului forestier prin regenerarea tuturor suprafețelor disponibile.

În cadrul prezentării a fost reamintit faptul că pe lângă necesarul curent de puieți forestieri pentru ocoalele din cadrul Direcției Silvice Ilfov se produc și puieți ornamentali din grupa rășinoaselor și foioaselor.  În cadrul pepinierei avem un număr de 6 persoane angajate, din care 1 șef de formație pepinieră și un număr de 5 muncitori care se ocupă de înființarea și întreținerea culturilor cum ar fi: recoltarea semințelor, recoltarea și prelucrarea fructelor, semănarea acestora, repicarea puieților ornamentali, prășila culturilor, scosul și livrarea puieților atât al celor forestieri cât și ornamentali.

Subiectul a fost susținut de către domnul Director executiv GHINESCU Mugurel-Nicolae– DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV.

 

  1. Importanța asigurării pazei fondului forestier conform normelor în vigoare                                       S-a urmărit realizarea și indeplinirea următoarelor obiective:

Asigurarea integrității fondului forestier național, în vederea prevenirii tăierilor ilegale de arbori și a faptelor ilegale asociate acestora.

În acest sens în cursul anului 2021 și primul semestru din anul 2022 Garda Forestieră București, în baza Planurilor comune de Acțiune stabilite la nivel național – SCUTUL PĂDURII, a efectuat în echipe comune de verificare și control cu participarea reprezentanților Inspectoratelor Județene de Poliție, de Jandarmi, ai Direcțiilor silvice și a ocoalelor silvice, mai multe acțiuni pe linia prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori, care au constat în special in următoarele activități:

Efectuarea de controale de fond ale cantoanelor silvice cu privire la identificarea tăierilor ilegale de arbori sau a reducerilor ilegale ale suprafețelor de fond forestier. În situația în care s-au constatat volume însemnate ale tăierilor ilegale de arbori cu valori semnificative ale pagubelor produse fondului forestier national (peste 30 mc) s-au sesizat organele de cercetare penale abilitate în acest sens.

Efectuarea de controale și patrulări pe drumurile forestiere și în zonele limitrofe fondului forestier national public sau privat.

Verificarea lucrărilor de exploatare efectuate conform prevederilor amenajamentelor silvice, de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare, în special cu privire la îndeplinirea condițiilor de reprimire a parchetelor.

Efectuarea de controale de fond sau tematice la administratorii de fond forestier national- ocoale silvice.

Verificarea trasabilității materialelor lemnoase, ce a vizat verificarea legalității provenienţei, a circulaţiei și depozitării materialelor lemnoase, precum şi legalitatea funcţionării instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund.

Importanța acțiunii de înființare a perdelelor forestiere pentru județele din sudul și sud-estul României în scopul combaterii extremelor climatice și poluării atmosferice.

În cadrul prezentării au fost reamintite beneficiile culturilor şi perdelelor forestiere de protecţie, ca mijloace de apărare împotriva adversităţilor de natură climatică, de protecţie a solului împotriva eroziunii şi alunecărilor, de protecţie a obiectivelor social-economice şi a căilor de comunicaţie, au fost şi sunt în atenţia tuturor ţărilor cu agricultură dezvoltată, în care culturile, solul şi aşezările umane suferă mai mult sau mai puţin de influenţele vânturilor dăunătoare, ale secetei şi ale eroziunii de suprafaţă (Ianculescu, 2005, 2007, 2008).

Necesitatea perdelelor forestiere de protecţie a fost sesizată încă din anul 1860 de Ion Ionescu de la Brad, care a realizat primele „plantaţii pentru adumbriri contra vântului” între anii 1870-1872.

Cercetările ştiinţifice au evidenţiat că plantaţiile forestiere, sub forma perdelelor de protecţie, pe lângă contribuţia lor la atenuarea modificărilor climatice, au efecte benefice asupra culturilor agricole și nu în ultimul rând asupra mediului şi oamenilor.

Subiectul a fost susținut de către domnul Inspector șef Idorasi Mirel-Nicolae – GARDA FORESTIERĂ BUCUREȘTI.

 

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea domnilor subprefecți Costin-Alexandru OJOG și Andrei SCUTELNICU, a reprezentanților Instituției Prefectului – Județul Ilfov, conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.