Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 31 martie 2021, începând cu orele 11:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Tematicii orientative a ședințelor Colegiului Prefectural în anul 2021 și supunerea acestuia spre aprobare.

Subiectul a fost prezentat de către Secretariatul Colegiului Prefectural.

2. Informare privind activitățile desfășurate pentru organizarea și efectuarea Recensământului General Agricol – runda 2020 și Recensământului Populației și al Locuințelor – runda 2021.

Subiectul a fost prezentat de către Direcția Județeană de Statistică Ilfov.

3. Alte probleme de interes judeţean.