COMUNICAT DE PRESĂ

Prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, împreună cu subprefecții Costin-Alexandru OJOG și Andrei SCUTELNICU, au efectuat o vizită de lucru luni, 14 martie a.c., în orașul Popești-Leordeni.

La întâlnire au participat primarul orașului, domnul Petre IACOB, secretarul general al orașului, doamna Margareta ICHIM și administratorul public, domnul Constantin Alin TODIREANU.

Întâlnirea a avut ca scop clarificarea problemelor întâmpinate de autoritatea publică locală cu privire la materia urbanismului, situația cererilor înaintate pe legile fondului funciar, situația litigiilor la legile proprietății și identificarea măsurilor de deblocare a problemelor existente.

Conducerea Instituției Prefectului – Județul Ilfov își exprimă întreaga disponibilitate de a acorda sprijin Primăriei orașului Popești-Leordeni în ceea ce privește rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă, reprezentată de cele peste 690 de dosare nesoluționate în materia fondului funciar. În egală măsură, Primăria orașului Popești-Leordeni a exprimat dorința de cooperare și conlucrare cu Instituția Prefectului în vederea eficientizării activităților administrative desfășurate.