Comunicat de presă- AFIR își recertifică sistemul de management anti-mită conform standardului internațional ISO 37001:2016

Agenția pentru  Finanțarea Investițiilor Rurale a finalizat recent procedura de recertificare internațională a sistemului de management anti-mită, pentru care a obținut, încă din iunie 2019, certificarea internațională coform standardului ISO 37001:2016, fiind valabilă până în iulie 2023 și cu precizarea că menținerea certificatului obținut de AFIR este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale din iulie 2023 și iulie 2024.

Politica anti-mită a AFIR se aplică tuturor structurilor centrale și teritoriale ale instituției, tuturor activităților desfășurate, tuturor salariaților, precum și tuturor coloaboratorilor. Prin propriul management și control, colaboratorii AFIR trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor prevăzute în aceasta.

Sistemul de management anti-mită încurajează semnalarea faptelor de mită, în sensul că orice angajat, contractor, beneficiar sau terț, poate sesiza imediat orice solicitare directă sau indirectă de oferire, promitere, dare sau acceptare a unui avantaj necuvenit, financiar sau nefinanciar, de recompensă a unei persoane prin plăți, bunuri, călătorii sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale, cu scopul de a acționa sau a nu acționa în legăturî cu îndeplinirea sarcinilor specifice. Aceste sesizări pot fi transmise prin intermediul adresi de e-mail:  sesizare.mită@afir.info