Fonduri pentru finanțarea investițiilor rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a efectuat plăți în valoare totală de 69 de milioane  de euro  către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Ruralã (PNDR), în perioada 3 ianuarie – 16 februarie 2023.

Din totalul fondurilor plătite, 58,6 milione de euro reprezintă contribuția Comisiei Europene. Sumele provin atât din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralä – FEADR, cât și din Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene – EURI.  Diferența de 10,4 milioane de euro  reprezintă fonduri alocate din bugetul de stat.

Menționăm cã valoarea fondurilor decontate de AFIR include pläțile efectuate pentru implementarea proiectelor de investiții, dar și plățile directe și compensatorii pentru mãsurile de mediu și climã.

Fondurile publice nerambursabile sunt plătite ca urmare a cererilor de plată primite din partea fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor și autorităților publice, în conformitate cu contractele de finanțare încheiate, după ce au fost verificate și autorizate la plată de AFIR.

AFIR va efectua plăți în continuare pe mãsură ce primește cererile de plată trimise de càtre beneficiarii investițiilor care sunt în derulare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală.