Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 28 februarie 2023, începând cu orele 13:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

Raport cu privire la activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov în anul 2022.
Prezintă:  Șef Administrație adjunct, domnul Bogaciu Daniel  – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov               

 

       Informare privind măsurile pentru realizarea planului de încasări, asigurarea creșterii gradului de încasări din activitatea de import a mărfurilor, combaterea fraudei vamale, creșterea colectării fiscale realizată prin controlul asupra mărfurilor prezentate în vamă și a declarațiilor vamale depuse.
Prezintă: Șef Adjunct Birou Vamal, domnul Buzatu Daniel Nicolae – Biroul Vamal de Interior Ilfov

III. Alte probleme de interes județean.

După intornarea Imnului Național al României, doamna prefect Simona Neculae a dat cuvăntul  domnului  Bogaciu Daniel, șef administrație adjunct al Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov.

       Domnul Bogaciu subliniază că obiectivele generale şi specifice ale A.J.F.P. ILFOV pentru  perioada  2021-2024  au fost stabilite în concordanţă cu obiectivele prevăzute în Strategia A.N.A.F. O prioritate a instituţiei a constat în conservarea capitalului de imagine pozitiv acumulat şi consolidarea percepţiei de parteneriat pe care ANAF a indus-o în ultimii ani, în rândul contribuabililor.

De asemenea, digitalizarea crescută a administrației fiscale și extinderea serviciilor oferite contribuabililor pot îmbunătăți eficiența ANAF și stimula cererea de servicii digitale. Investițiile în tehnologii noi sunt asociate cu o perspectivă pe termen lung de planificare și implementare și vor conduce la creșterea potențialului de dezvoltare a serviciilor oferite contribuabililor pe termen lung.

        “Suntem conștienți de faptul că A.J.F.P. Ilfov reprezintă o instituție cheie în funcționarea și asigurarea continuității tuturor activităților ce beneficiază de venituri de la bugetul general consolidat, dar și pentru mediul privat pe care încercăm să-l stimulăm și să-l protejăm deopotrivă astfel încăt întreaga societate românească să fie într-un echilibru echitabil.
Se dorește ca strategia ANAF 2021-2024 să nu fie doar o viziune a obiectivelor strategice ale instituției pentru următorii ani. Scopul este prin acțiunile instituției de zi cu zi să devină cu adevărat o instituție inovativă și capabilă să răspundă provocărilor mediului extern, să continue parteneriatul cu contribuabilii, cu mediul academic și mediul de afaceri, și să adopte cele mai bune și viabile soluții.

La punctul următor de pe ordinea de zi, domnul Buzatu Daniel, șef adjunct al Biroului Vamal de Interior Ilfov, a scos în evidență faptul că în perioada ianuarie – decembrie 2022, venturile încasate în vamă pentru bugetul de stat in anul 2022 au fost în cuantum de 1.611.399.242 lei. Pentru realizarea programului de încasări din activitatea vamală și obiectivelor ce-i revin în domeniul vamal, Biroul Vamal de Interior lIfov a aplicat  măsurile propuse în planul de acțiuni și a desfășurat în perioda ianuarie – decembrie 2022, activități care au vizat îmbunătățireaa continuă a gradului de colectare a veniturilor din activitatea vamală datorate bugetului comunitar și national, precum și creșterea gradului de recuperare a creanțelor bugetare.

În încheiere, doamna prefect Simona Neculae mulțumește tuturor participanților la Reuniunea Colegiului Prefectural și urează succes în activitate, tuturor serviciilor publice deconcentrate

 X

 

X               X

                                                     

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, precum și a altor invitați.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel teritorial și local.