Grupul de Lucru Mixt Ilfov pentru Romi.

Pe 7 Februarie, la Institutia Prefectului – Județul Ilfov a avut loc Grupul de Lucru Mixt Ilfov pentru Romi.

La dezbatere au participat, subprefectul Instituției Prefectului – Județul Ilfov, Costin Alexandru OJOG, reprezentanți ai Instituției Prefectului Județul Ilfov, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, Consiliului Județean Ilfov, Agenției Naționale pentru Romi, reprezentanți ai UAT-urilor din Ilfov și ai societății civile.

În cadrul ședinței domnul subprefect, Costin Alexandru OJOG, a prezentat proiectul Planului județean de măsuri privind incluziunea  cetățenilor români aparținând minorităților  rome la nivelul județului Ilfov pentru anul 2023.

De asemenea, domnul subprefect a adresat rugămintea către reprezentanții societății prezenți la ședință, ca în perioada următoare să prezinte propuneri concrete privind măsurile imediate care pot fi puse în practică, pentru ca cetățenii români de etnie romă să aibă un loc de muncă și un trai decent.

Tot în cadrul discuțiilor, domnul subprefect a manifestat tot sprijinul și implicarea cu privire la acțiunile și inițiativele ce pot aduce beneficii pentru toate categoriile de minorități defavorizate și a invitat asociațiile prezente să formuleze propuneri scrise către Biroul Județean pentru Romi Ilfov.

Proiectul Planului județean de măsuri privind incluziunea  cetățenilor români aparținând minorităților  rome la nivelul județului Ilfov pentru anul 2023, a fost supus la vot și adoptat în unanimitate de voturi.