Informare si constientizare angajatori si angajati/lucratori cu privire la legea dialogului social

Astăzi, 14.02.2024 a avut loc ședința Comisiei de  Dialog  Social. Ședința a fost condusă de doamna prefect Simona NECULAE. La ședință au participat și domnii subprefecți Alexandru Costin OJOG și Andrei SCUTELNICU împreună cu șefi din structurile deconcentrate ale județului Ilfov.

 

Pe ordinea de zi a fost materialul prezentat de Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Ilfov cu titlul “Informarea si constientizarea angajatorilor si a angajatilor/lucratorilor cu privire la legea dialogului social,  cu accent pe promovarea drepturilor individuale si colective ale angajatilor/lucratorilor si angajatorilor”, precum și  “Fisa suport” cu materialul informativ elaborat de catre Directia de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale”.

În cadrul ședinței s-a pus accentul pe importanța profundă a Legii Dialogului Social în cadrul mediului de muncă, evidențiindu-se în acest sens faptul că noua lege reprezintă nu doar un set de reguli, ci și un instrument vital pentru gestionarea relațiilor de muncă și promovarea unei culturi organizaționale sănătoase și echitabile. Prin intermediul dialogului social, părțile implicate – Guvernul, angajatorii și angajații – au oportunitatea de a-și exprima punctele de vedere, preocupările și nevoile, cu scopul de a găsi soluții optime pentru toate părțile implicate.

Această interacțiune deschisă și transparentă nu doar că facilitează negocierea condițiilor de muncă și rezolvarea diferendelor, ci și promovează înțelegerea reciprocă și construirea unor relații bazate pe respect și colaborare. În plus, informarea și conștientizarea tuturor părților implicate în privința prevederilor Legii Dialogului Social sunt esențiale pentru a ne asigura că toți factorii implicați cunosc drepturile și responsabilitățile pe care le au de îndeplinit.

Prin participarea activă și implicarea în procesul de dialog social, se poate crea un mediu de muncă sănătos în care toți angajații se simt valorizați și respectați, iar angajatorii pot beneficia de angajați mai motivați și productivi.

Prin urmare, promovarea informării și conștientizării cu privire la Legea Dialogului Social reprezintă nu doar un obiectiv al unei instituții sau al unei organizații, ci un efort colectiv pentru a construi un viitor  promițător și echitabil pentru toți cetățenii.