Ședința Grupului de Lucru Mixt pentru romi, constituit la nivelul județului Ilfov din data de 14.02.2024

Astăzi, 14.02.2024 a avut loc ședința Grupului de Lucru Mixt pentru romi, constituit la nivelul   județului  Ilfov din data de 14.02.2024

Ședința a fost condusă de domnul subprefect Alexandru Costin OJOG, cu participarea doamnei prefect Simona NECULAE și a domnului subprefect Andrei SCUTELNICU.

Pe ordinea de zi au fost următoarele puncte:

  1. Dezbaterea și aprobarea Planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților  rome la nivelul județului Ilfov pentru anul 2024;
  2. Măsuri pentru prevenirea și combaterea discriminării cetățenilor români de etnie romă la nivelul județului Ilfov.

În contextul preocupării pentru promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor români aparținând minorității rome, autoritățile județene din Ilfov au elaborat un Plan Județean de Măsuri pentru anul 2024. Acest plan vizează implementarea unor acțiuni concrete și direcționate, menite să sprijine și să îmbunătățească viața comunităților de romi vulnerabile din județ.

Obiectivul principal al acestui plan este să ofere un cadru coerent și eficient pentru dezvoltarea și implementarea unor măsuri care să contribuie la incluziunea socială a minorității rome. Prin intermediul unor direcții de acțiune bine definite și activități specifice, autoritățile doresc să abordeze diverse aspecte ale vieții comunităților de romi, cum ar fi condițiile de locuire, accesul la infrastructură și servicii sociale, precum și problemele legate de relocare și protecția victimelor violenței în familie.

Planul cuprinde mai multe obiective specifice, printre care se numără îmbunătățirea condițiilor de locuire prin incluziunea comunităților de romi în programele naționale de locuințe sociale și reabilitarea infrastructurii sociale. De asemenea, se urmărește includerea acestor comunități în programele de infrastructură locală și comunitară, precum și identificarea și implementarea de soluții pentru relocarea familiilor aflate în situații de risc.

Implementarea acestor măsuri se va realiza prin colaborarea dintre autoritățile județene, unitățile administrativ-teritoriale locale și alte instituții implicate, în conformitate cu bugetul alocat și sursele de finanțare disponibile. Termenele de implementare sunt stabilite până în anul 2027, iar monitorizarea și evaluarea periodică a progresului vor asigura eficiența și eficacitatea acestui plan în îndeplinirea obiectivelor propuse.

Planul Județean de Măsuri pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul județului Ilfov pentru anul 2024 a fost votat în unanimitate.

În ceea ce privește măsurile pentru prevenirea și combaterea discriminării cetățenilor români de etnie romă la nivelul județului Ilfov, Planul de Măsuri pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării Cetățenilor Români de Etnie Romă la Nivelul Județului Ilfov își propune să abordeze și să gestioneze fenomenul discriminării și al conflictelor interetnice în mod eficient și responsabil.

Monitorizarea și evaluarea continuă a eficacității măsurilor luate sunt esențiale pentru a asigura că planul de combatere a discriminării este implementat în mod corespunzător și că se obțin rezultatele dorite. Ajustările și îmbunătățirile trebuie făcute în funcție de feedback-ul comunității școlare și de evoluția situației.

Prin implementarea acestui plan cuprinzător, școala poate deveni un loc în care toți elevii se simt acceptați, respectați și sprijiniți în dezvoltarea lor personală și academică.